Strona główna POWIATY Przebudowany odcinek prawego wału Sanu gotowy do odbioru

Przebudowany odcinek prawego wału Sanu gotowy do odbioru

Zakończyły się prace związane z rozbudową prawego wału Sanu realizowane w ramach zadania, którego inwestorem jest PP Wody Polskie, RZGW w Rzeszowie. Roboty prowadzone były na długości 2,193 km od Pniowa do ujścia Sanu do Wisły w Dąbrówce Pniowskiej. Jest to kontynuacja przebudowy obwałowań tej rzeki przeprowadzonej w latach 2014-2015. Wówczas zmodernizowano wał Sanu na odcinku 7,2 km od Radomyśla do Pniowa za 22 mln zł.

W zakres wykonanych prac weszło nie tylko podwyższenie wału Sanu średnio o 1,25 m (w niektórych miejscach nawet o 2 m), ich poszerzenie o ok. 4 m, ale także wyłożenie od strony wody specjalnej osłony tzw. geomembrany, która ma zapobiec przesiąkaniu korpusu wału przez wody powodziowe. Oprócz tego wykonana została pionowa przesłona przeciwfiltracyjna (u podstawy wałów na głębokości 8 m), a na całej długości wyłożona została siatka przeciwko bobrom. Ponadto przebudowano drogi przywałowe i rampy wałowe. Dodatkowo wyremontowano drogę dojazdową do wału na tzw. „Niwie” w Pniowie, którą odbywał się transport ziemi potrzebnej do modernizacji.

Wykonana rozbudowa stanowi część zadania pod nazwą „Wisła etap 2” obejmującego także przebudowę prawego wału Wisły o długości 7,205 km na terenie naszej gminy na odcinku od ujścia Sanu do granicy z województwem lubelskim. To zadanie jeszcze trwa, a ma być zrealizowane z końcem bieżącego roku.

Modernizacja wałów (wliczając w to również równocześnie realizowane zadanie na terenie gminy Gorzyce) będzie kosztować ogółem ok. 79 mln. zł. Środki pochodzą z budżetu państwa, pożyczek z Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Wykonawcami inwestycji, zarówno na Sanie jak i Wiśle na terenie naszej gminy, jest konsorcjum firm, którego liderem jest EKOMEL z Janowa Lubelskiego, zaś partnerami: Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych i Rekultywacji z Sandomierza oraz DAB SW BUDNY z Ligoty.

Inwestycję można bez wahania określić mianem historyczną. Jest to bowiem największe przedsięwzięcie na terenie gminy realizowane w ostatnim czasie, o czym świadczy zakres rzeczowy i finansowy. Jak ważna i konieczna dla całej społeczności gminnej jest realizacja tej dużej inwestycji przekonują nas zagrożenia powodziowe mające miejsca w przeszłości. Wisła i San, w dorzeczu których leży nasza gmina, już nie raz pokazały jak potrafią być niezwykle groźne. Wykonana modernizacja wpłynie na poprawę i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i w znaczącym zakresie przyczyni się do ograniczenia nieprzewidywalności i skutków powodzi. Zadanie to świadczy o priorytetowym traktowaniu przez władze gminy spraw związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców.

Należy jeszcze nadmienić, że prowadzone są przez wójta Jan Pyrkosza starania o objecie rozbudową prawego walu Sanu na odcinku od Radomyśla do Brandwicy, który również wymaga modernizacji.

www.radomysl.pl