Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg projekt pn. „TARNOBRZEG BEZ SMOGU”

projekt pn. „TARNOBRZEG BEZ SMOGU”

Regulamin naboru deklaracji do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia  DZIAŁANIE  3.3 Poprawa Jakości Powietrza

PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (budowa przyłączy ciepłowniczych, wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno)

PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek)

Nazwa projektu: „TARNOBRZEG BEZ SMOGU”

 

www.tarnobrzeg.pl