Strona główna POWIATY Projekt „Młodzi, Aktywni z POWERem”

Projekt „Młodzi, Aktywni z POWERem”

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Młodzi, Aktywni z POWER-em” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt zakłada aktywizację zawodową i zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób w wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin), które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz są osobami:

 biernymi zawodowo (w tym m.in. kobiety przebywające na urlopie wychowawczym oraz uczniowie i studenci studiów stacjonarnych) lub
– osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy (w tym m.in. studenci studiów niestacjonarnych).
Dostępne formy wsparcia

1. Poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD)
-identyfikacja potrzeb i umiejętności uczestników projektu,
-diagnoza ich predyspozycji w zakresie doskonalenia zawodowego,
-identyfikacja stopnia oddalenia od rynku,
-opracowanie Indywidualnego Planu Działania, uwzględniającego jego predyspozycje (w tym psychofizyczne), wiek, ewentualną niepełnosprawność i wykształcenie.

2.Szkolenia
Planowane szkolenia:
– Kurs gastronomiczny – przygotowywanie i serwowanie dań i deserów (40h),
– Kurs księgowy z elementami kadr (60h),
– Instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami SEP (64h)
– Kurs masażu klasycznego (40h)
– Monter pomp ciepła (30h)
– Inne – wynikające z IPD

3-miesięczne staże zawodowe – dla każdego Uczestnika Projektu
Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

– stypendium szkoleniowe (9,93 zł / h)
– stypendium stażowe (1649,34 zł netto / m-c)
– poczęstunek podczas zajęć,
– materiały szkoleniowe,
– zwrot kosztów dojazdu,
– zaświadczenia o ukończeniu szkolenia / stażu
– pokrycie kosztów badań lekarskich
– ubezpieczenie NNW.

Rekrutacja od 01.03.2022 r. – nabór ciągły

Szczegółowe informacje na temat projektu na stronie internetowej:

https://kswp.org.pl/projekty/dla-bezrobotnych/projekt-mlodzi-aktywni-z-powerem

staszow.pl