Strona główna POWIATY Projekt LOWE w Gminie Zaklików

Projekt LOWE w Gminie Zaklików

W okresie od 1 października do końca grudnia 2020 r. odbywały się w Gminie Zaklików bezpłatne zajęcia w ramach projektu pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE)  na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki inicjatywie dyrekcji zaklikowskiej szkoły Gmina Zaklików, jako jedna z 20 w kraju, otrzymała grant w wysokości 250.000 zł na jego realizację. Ośrodkiem LOWE jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie, który opracował diagnozę potrzeb społeczności lokalnej i przygotował harmonogram różnorodnych zajęć, które przewidziane są do realizacji przez najbliższe dwa lata. Działalność LOWE służy zwiększeniu udziału dorosłych w edukacji nieformalnej. W tym okresie różnorodne zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie, w Zespole Szkół w Lipie i w Domu Pomocy Społecznej w Irenie. Od października do końca 2020 r. w zajęciach wzięło udział ponad 200 osób z terenu całej gminy, mimo utrudnień związanych z pandemią. Cechą szczególną projektu LOWE jest uwzględnianie aktualnych potrzeb społeczności lokalnej. Pozwala to na bieżąco modyfikować zajęcia, a społeczności lokalnej daje możliwość współdecydowania  o  ostatecznym kształcie oferty projektowej. W następnym okresie przewidziane są kolejne nowe zajęcia.

www.zaklikow.pl