Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Program „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”

Program „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”

Program „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie  w  Tarnobrzegu  informuje  o  naborze wniosków  o  przyznanie  środków  PFRON  na  dofinansowanie  prowadzenia  zajęć klubowych  w  ramach  programu  „Zajęcia  klubowe  w  WTZ”,  które  mają  zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. od 01 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.

Wnioski o dofinasowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w terminie do 10 czerwca 2020 roku.

www.tarnobrzeg.pl