Strona główna POWIATY mielecki Program „Szkolny Klub Sportowy” ponownie w szkołach miejskich

Program „Szkolny Klub Sportowy” ponownie w szkołach miejskich

Wzorem lat ubiegłych szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec, biorą udział w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”.

Program ma na celu umożliwienie uczniom bezpłatnej, dodatkowej aktywności sportowej i rekreacyjnej. Realizowany będzie w dwóch edycjach: styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień 2020r.

Gmina Miejska Mielec zgłosiła do ww. programu 20 grup ćwiczebnych z 8 szkół miejskich, gdzie ponad 320 uczniów korzysta z pozalekcyjnych, 60-minutowych zajęć sportowych odbywających się dwa razy w tygodniu pod nadzorem nauczycieli wychowania fizycznego danej szkoły. Są to zajęcia z gier zespołowych, tj. piłki ręcznej, nożnej, koszykówki czy siatkówki, a także lekkoatletyki i tenisa.

Uczestnicy zajęć są ubezpieczeni od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a nauczyciele od Odpowiedzialności Cywilnej.

www.mielec.pl