Strona główna POWIATY Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie informuje, że w dniu 21.04.2020 r. złożony został wniosek o przystąpienie w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie oczekujemy na dalsze rozstrzygnięcia z ogłoszonego naboru wniosków przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod po numerem telefonu 41 35 45 158.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia dalszego zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Ważne strony gdzie można uzyskać informację:
https://www.gov.pl/web/rodzina

www.szydlow.pl