Strona główna POWIATY Program ,,Nie zagubić talentu”.

Program ,,Nie zagubić talentu”.

Composition with stack of books isolated on white.

Sejmik Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w Programie wspierania młodzieży uzdolnionej ,,Nie zagubić talentu”. Program, finansowany jest w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego a skierowany jest do:

– uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, posiadających wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz kształcących się w szkołach podstawowych położonych na terenie województwa podkarpackiego.

– uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, posiadających wybitne osiągnięcia artystyczne oraz kształcących się w szkołach położonych na terenie województwa podkarpackiego.

– szkół i placówek, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), z terenu województwa podkarpackiego, przy których działają zespoły artystyczne posiadające szczególne osiągnięcia artystyczne lub zespoły uczniów posiadające szczególne osiągnięcia naukowe.

Celem Programu jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, wspieranie uczniów województwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań, promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej oraz doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.

W ramach Programu ,,Nie zagubić talentu” przyznawane są stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz nagrody pieniężne.

Więcej informacji na: https://www.wrotapodkarpackie.pl/

 

www.stalowawola.pl