Strona główna POWIATY Profilaktycznie i sportowo

Profilaktycznie i sportowo

Sportowa rywalizacja stowarzyszeń i możliwość zbadania różnych parametrów swojego stanu zdrowia. To wszystko czekało na uczestników VI Spartakiady Stowarzyszeń i Weekendu dla Zdrowia zorganizowanego przez Powiat Stalowowolski i Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego.

Te wydarzenia trwały równocześnie z piknikiem „Razem Raźniej”, zorganizowanym przez Spółdzielczy Dom Kultury. Miasteczko profilaktyczne, Spartakiada oraz występy artystyczne odbyły się w minioną niedzielę na Centralnym Placu Zabaw w Stalowej Woli.

W Spartakiadzie rywalizowało osiem stowarzyszeń tj.:

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Razem w Europie”

Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”

Koło Emerytów i Rencistów MZZP Huty Stalowa Wola

Stowarzyszenie „Stalowe Żylety”

Uniwersyteckie Srebrne Lata

Stowarzyszenie Kulturalne „Proscenium”

Stowarzyszenie Na rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „Tarcza”

Każde ze stowarzyszeń wystawiło trzyosobową drużynę, która rywalizowała na boisku sportowym, w takich konkurencjach jak mi.in.: slalom z rakietką, bieg w parach z piłką, marsz w alkogooglach, rzut dyskiem do celu, rozgrywki w parach, a także test wiedzy o Powiecie Stalowowolskim.

Rozgrywki były bardzo emocjonujące, a nad prawidłowością zawodów czuwali sędziowie Maria Kasprowicz – prezes Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego i Dariusz Bańka, radny Rady Powiatu Stalowowolskiego. W przygotowaniu i prowadzeniu Spartakiady, oprócz sędziów, wzięli również udział przedstawiciele Stalowowolskiego Klubu Morsów „Lodołamacze”.

Ostatecznie na podium znaleźli się:

 1. miejsce – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”
 2. miejsce – Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Razem w Europie”
 3. miejsce – Stowarzyszenie „Stalowe Żylety”

Zwycięzcom nagrody ufundowane przez Powiat Stalowowolski  wręczyli Maria Kasprowicz i Dariusz Bańka.

W ramach  „Weekendu Dla zdrowia” zostało zorganizowane „Miasteczko Profilaktyczne”, a w nim wzięli udział przedstawiciele wielu instytucji, którzy służyli bezpłatnymi poradami:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ambulatorium” w Stalowej Woli,
 • SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,
 • Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Stalowej Woli
 • Stalowowolskie Stowarzyszenie „Amazonka”,
 • Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli i uczniowie z klas policyjnych w Zespole Szkół nr 1,
 • Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nisku.

Mieszkańcy mogli skorzystać z szeregu badań i porad, takich jak m.in. :

 • pomiar poziomu cukru we krwi
 • pomiar ciśnienia
 • układanie zaleceń dietetycznych
 • prezentacja wnętrza ambulansu
 • instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 • oznaczenie indeksu masy ciała (BMI)
 • pomiar saturacji krwi
 • ocena stanu wzroku
 • nauki samobadania piersi
 • profilaktyka raka piersi
 • 5 kroków bezpiecznej żywności

Ponadto chętni mogli zobaczyć od środka ambulans i radiowóz, oglądać sprzęt policyjny, a na stoisku przygotowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nisku dowiedzieć się o różnych formach służby wojskowej.

stalowowolski.pl