Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Prezydent Miasta Tarnobrzega nie udostępni spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. 

Prezydent Miasta Tarnobrzega nie udostępni spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. 

W nawiązaniu do pojawiających się informacji o żądaniu przez Pocztę Polską S.A. przekazania spisu wyborców, wskazuje się, że w obowiązującym na dzisiaj stanie prawnym przekazanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Poczcie Polskiej S.A. spisów wyborców, to jest danych osobowych obywateli, nastąpiłoby bez podstawy prawnej i stanowiłoby jednoznaczne naruszenie art. 6 ust 1 i 3 RODO. Taki pogląd znajduje również oparcie w przesłanym do Urzędu stanowisku Państwowej Komisji Wyborczej.

Stąd Prezydent Miasta Tarnobrzega, bez jednoznacznej podstawy prawnej i w trosce o dane wrażliwe mieszkańców, na obecnym etapie nie udostępni spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Z poważaniem,

Wojciech Lis – Rzecznik Prasowy