Strona główna POWIATY Prezydent Andrzej Duda ponownie w Staszowie

Prezydent Andrzej Duda ponownie w Staszowie

Staszów i Grzybów– to miejsca, które w swojej podróży odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Nasz gość miał okazję sprawdzić, jakie owoce przyniosła jego poprzednia wizyta sprzed trzech lat. Jednocześnie gorąco podziękował samorządowcom – stawiając Staszów, jako modelowy przykład współpracy.
Wizyta Głowy Państwa w gminie Staszów miała miejsce w środę, 27 maja. Andrzej Duda wybrał Staszów, jako miejsce spotkania z samorządowcami regionu, jednak wcześniej chciał zobaczyć, jakie zmiany zaszły na strefie A w Grzybowie. Uczynił to nie bez powodu, gdyż minęły nieco ponad 3 lata od momentu, gdy na staszowskim Rynku, podczas spotkania z mieszkańcami głośno zapewnił, że będzie wspierał działania miejscowego samorządu w staraniach, o jak najszybsze włączenie terenów w strefie A do SSE Starachowice.
Na terenach inwestycyjnych powitał go burmistrz Staszowa Leszek Kopeć w towarzystwie wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza oraz posłanek na Sejm RP Anny Krupki i Agaty Wojtyszek. Prezydent spotkał się w Grzybowie z miejscowymi przedsiębiorcami, między innymi właścicielami spółki SIEJESIE, która na terenie strefy „A” rozpoczęła budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego.
– Dokładnie w marcu 2017 roku, byłem tutaj w odwiedzinach, w ramach jednej z moich wizyt krajowych. Pamiętam ten entuzjazm i energię pana Burmistrza, gdy opowiadał o perspektywie i wizji rozwoju Staszowa i starań o włączenie terenów inwestycyjnych do Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. I od razu, po tamtej wizycie przystąpiliśmy razem z moimi pracownikami do działania. Dziś mam tę przyjemność być na terenie strefy i zobaczyć powstającą w tej chwili kolejną inwestycję. Chcę powiedzieć jedno, to jest właśnie moja wizja rozwoju Polski. To jest właśnie doskonałe współdziałanie samorządu w obrębie samorządu, doskonałe współdziałanie samorządu z władzami centralnymi i dobra, twórcza współpraca Prezydenta Rzeczypospolitej z rządem. Bardzo mnie cieszy, że ten teren się rozwija i dziękuję za to panu burmistrzowi – mówił Andrzej Duda, który wskazywał, że taki model współdziałania daje szansę szybszego rozwoju mniejszych ośrodków miejskich.
Burmistrz Leszek Kopeć – w rozmowie z Głową Państwa, podziękował gorąco za wkład w przyspieszenie procesu włączenia terenów w Grzybowie do starachowickiej strefy ekonomicznej. – Dzisiaj możemy zobaczyć, że strefa żyje, powstają tutaj nowe firmy, ale to nie koniec. Myślę, że już wkrótce dwie kolejne firmy zainwestują tutaj swoje pieniądze, jesteśmy na ostatniej prostej jeśli chodzi o rozmowy i negocjacje. Strefa ma też inne możliwości i chcemy je wykorzystać. Mówiłem dziś o tym Panu Prezydentowi, że chcemy i zabiegamy o to, aby na bazie istniejącej sieci kolejowej stworzyć w Grzybowie duży terminal przeładunkowy. Mamy tutaj zarówno Linię Hutniczą Szerokotorową, którą można sprowadzać towary bezpośrednio z Chin, jak również tor normalny. Stworzenie takiego terminala byłoby kolejnym, mocnym impulsem rozwojowym dla naszego regionu – wyjaśniał włodarz Staszowa.
Po spotkaniu w Grzybowie kolumna prezydencka przejechała do Staszowa, gdzie w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów odbyło się spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy ze świętokrzyskimi samorządowcami. Okazją do spotkania był przypadający tego dnia Dzień Pracownika Samorządowego. Prezydentowi Andrzejowi Dudzie towarzyszyli Wojciech Kolarski i Błażej Spychalski – sekretarze stanu w Kancelarii Prezydenta RP, ponadto parlamentarzyści Anna Krupka, Agata Wojtyszek i Andrzej Kryj oraz senator Krzysztof Słoń.
Z uwagi na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa spotkanie przybrało charakter kameralny. Samorządowców reprezentowali: wojewoda Zbigniew Koniusz i marszałek Andrzej Bętkowski, przedstawiciele samorządu gminy Staszów i powiatu staszowskiego na czele z burmistrzem Leszkiem Kopciem i starostą Józefem Żółciakiem oraz przewodniczącym rady miejskiej Ireneuszem Kwiecjaszem i przewodniczącym rady powiatu Grzegorzem Rajcą, ponadto wójtowie i burmistrzowie innych gmin powiatu staszowskiego oraz przedstawiciele powiatów opatowskiego i kieleckiego.
Podczas powitania Leszek Kopeć, burmistrz Staszowa, podziękował gorąco Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za ogromną pomoc w procesie włączenia terenów inwestycyjnych do starachowickiej strefy ekonomicznej, wskazując jednocześnie na wiele innych przykładów bardzo dobrej współpracy pomiędzy miejscowym samorządem a władzami centralnymi, wspominając o istotnej roli parlamentarzystów, którzy wsparli swoim zaangażowaniem wiele inwestycji, zrealizowanych w gminie Staszów.
Prezydent Andrzej Duda swoje wystąpienie rozpoczął od podziękowań dla samorządowców zaznaczając, że przypadająca w tym roku 30. rocznica powstania samorządu to dobry moment by podkreślić i podziękować wszystkim samorządowcom, niezależnie od zajmowanej funkcji, za ogromny wkład w rozwój Ojczyzny.
– W tym dniu, szczególnie chciałem podkreślić państwa niezwykłą rolę w budowaniu Rzeczypospolitej. Te trzydzieści lat i dzisiejszy wygląd Polski, to jest ogromna zasługa ludzi samorządu terytorialnego. To Państwo, pracując tutaj, blisko swoich mieszkańców tworzycie Rzeczpospolitą taką, jaką widzi zwykły człowiek. To, Państwo w ogromnym stopniu tworzycie oblicze Polski. To, że dziś przodujemy wśród innych krajów, które wyszły na wolność zza żelaznej kurtyny, jest ogromną zasługą także wszystkich działaczy samorządowych, jest zasługą tych, którzy przez te trzydzieści lat tą Polskę budowali, pracując blisko mieszkańców w swoich wspólnotach lokalnych czy regionalnych. Chciałem Państwu za to wszystko gorąco podziękować, w imieniu całej Rzeczypospolitej – mówił w stronę zebranych Prezydent.
Wiele pochwał ze strony Prezydenta RP padło pod adresem burmistrza Leszka Kopcia i samorządowców gminy Staszów.
– Dzisiaj Polska wygląda jak kraje europejskie. Jak kraje, w których nigdy nie było komunizmu. Muszę powiedzieć również, że przyjechałem po to, by pokazać ten właśnie samorząd wśród innych, jako przykład tego, że można działać razem coś budując wspólnie. To jest modelowy przykład. Samorząd lokalny, który ma wielką ambicję budowania i rozwijania miasta. Do tego władze centralne, które chcą wspierać takie działania i widzą w tym korzyść. To ma także wpływ na działania na najwyższym szczeblu, na moje działania. Kiedy cały czas mówimy o kryzysie wywołanym epidemią koronawirusa, gdy martwimy się o to, czy zachowamy miejsca pracy, to taki przykład rozwijającego się miasta jest niezwykle budujący i daje nadzieję. Dlatego pokazuję Staszów, jako przykład, jak działać najlepiej dla swojej wspólnoty lokalnej, po to żeby poprzez jej dobrobyt, budować dobrobyt Rzeczypospolitej – mówił Andrzej Duda.
Na zakończenie spotkania Prezydent RP przekazał na ręce burmistrza Staszowa Leszka Kopcia, starosty staszowskiego Józefa Żółciaka i marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego – biało-czerwone flagi wraz z okolicznościowym pismem z okazji jubileuszu 30. lat polskiego samorządu i Dnia Pracownika Samorządowego. Oficjalne spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem.
Prezydent Andrzej Duda, zanim opuścił Staszów, udzielił obszernego wywiadu TVP Kielce, a także spotkał się z grupą mieszkańców zgromadzonych w okolicach biblioteki. W podziękowaniu za spotkanie burmistrz Staszowa Leszek Kopeć wraz z zastępcą burmistrza dr Ewą Kondek wręczyli głowie państwa biało-czerwone wazony wyprodukowane przez Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka oraz wyjątkowy zestaw ozdób z manufaktury GMC, należącej do Lucyny i Dariusza Gozdków.
www.staszow.pl