Strona główna POWIATY Prace remontowe OSiR

Prace remontowe OSiR

Kolejne prace budowlane w naszym mieście prowadzone są w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie przy ul. Mickiewicza w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Staszów”.

Dużo zmian będzie dotyczyć hali widowiskowo – sportowej. Tutaj głównym elementem prac będzie wymiana stolarki okiennej na obiekcie hali, wymiana świetlików dachowych oraz gruntowna modernizacja istniejącej wentylacji mechanicznej. Na obiekcie zostaną zamontowane rekuperatory do odzysku ciepła z wywiewanego powietrza, a także pompy ciepła i kompletna instalacja fotowoltaiczna, zadaniem której będzie zaspokajanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Koszt prac wyniesie 1 330 000,00 złotych, a wykonawcą inwestycji jest firma Instal-Tech.

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem termomodernizacji jest poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

www.staszow.pl