Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Poziom 3 w województwie podkarpackim

Poziom 3 w województwie podkarpackim

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

POZIOM 3

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 16.02.2021 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 16.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia  16.02.2021 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 16.02.2021 r. na podstawie wyników ze stacji monitoringu powietrza przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje Rzeszów – Śródmieście.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 16.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM107,6 tys.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 16.02.2021 r. na podstawie wyników ze stacji monitoringu powietrza przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 16.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10309,5 tys.

Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania i alarmowego w dniach 17
i 18.02.2021 r.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności Ogół ludności:

– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

–  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

–  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

–  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

–  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

– bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych
  • Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 16.02.2021 r. godz. 9.00
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych
  • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – RWMŚ w Rzeszowie
Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Wzór powiadomienia do systemu RSO

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tytuł Uwaga! SMOG
Skrót W dniu 16.02.2021 r. na terenie miasta Rzeszowa istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3).
Treść całego powiadomienia Prognozowane na dzień 16.02.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: Rzeszów-Śródmieście.

 

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie mieszkań.

 

 

www.tarnobrzeg.pl