Strona główna POWIATY Powstanie nowa sieć kanalizacyjna w Skopaniu

Powstanie nowa sieć kanalizacyjna w Skopaniu

09 czerwca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa przez Skarbnika Gminy oraz Marka Mazura Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na realizację zadania mającego na celu budowę kolejnych odcinków kanalizacji w Gminie Baranów Sandomierski.

Na operację  pn. „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznano dofinansowanie 61 aplikującym podmiotom, w tym dla Gminy Baranów Sandomierski.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi. Inwestycje obejmujące budowę infrastruktury wodno-ściekowej niosą ze sobą wiele korzyści m.in. podwyższenie standardu życia mieszkańców.

Planowane prace dotyczące tej inwestycji będą podzielone na dwa etapy. Wykonawca, wybrany poprzez złożenie najkorzystniejszej oferty zaprojektuje i wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.

W zakresie inwestycji powstanie 1,35 km wodociągu oraz 3,24 km kanalizacji. Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poza granicami aglomeracji Baranów Sandomierski, ma na celu wspieranie lokalnego rozwoju mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski.

Wartość całkowita inwestycji to koszt 1 883 062,95 zł, z czego 945 967,00 zł to środki pochodzące
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakończenie projektu planowane jest na jesień 2022 roku.

 

https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/7623-pierwsze-umowy-podpisane

 

www.baranowsandomierski.pl