Strona główna POWIATY Powiatowe Święto Plonów

Powiatowe Święto Plonów

Sołectwo z Czyżowa Szlacheckiego reprezentowało gminę na Powiatowym Święcie Plonów, które odbyło się 30 sierpnia br., w Sandomierzu. W wydarzeniu wzięli udział: posłowie na sejm RP, przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych, samorządowcy, delegacje wieńcowe, mieszkańcy z całego powiatu. Gminę Zawichost reprezentowały: Katarzyna Zioło zastępca burmistrza, Edyta Rębiś przewodnicząca Rady Miejskiej Zawichost, Patrycja Sus-Lutyńską dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście wraz z pracownikami oraz Małgorzata Mianowana sołtys Czyżowa Szlacheckiego wraz z delegacją wieńcową.

Powiatowe obchody dożynkowe rozpoczęła Msza Św., w bazylice katedralnej pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Nitkiewicza Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej. We wnętrzu kościoła ustawione zostały wszystkie wieńce biorące udział w konkursie. Następnie przy akompaniamencie Sandomierskiej Orkiestry Dętej, na Rynek Starego Miasta, przeszedł barwny korowód, gdzie miał miejsce konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, w którym wzięło udział 6 delegacji prezentujących walory, niespotykany koloryt, tradycję tworzenia wieńców. Było również kilka koszy dożynkowych zaprezentowanych poza konkursem.

W kolejnej części wydarzenia nastąpiło symboliczne przekazanie chleba przez gospodarzy dożynek oraz prezentacja poszczególnych wieńców. W okolicznościowych przemówieniach zaproszeni goście podziękowali rolnikom, sadownikom oraz ogrodnikom za trud i pracę podczas tegorocznych zbiorów. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Katarzyny Pisarczyk dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu ogłosiła zwycięzcę tegorocznego Powiatowego Święta Plonów, czyli wieniec wykonany przez Gminę Łoniów. Muzycznym akcentem zakończyły się powiatowe dożynki, na których zaprezentowany został zwycięski wieniec z Czyżowa Szlacheckiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim grupom, które przygotowały tradycyjne wieńce w gminie Zawichost. Ogrom pracy oraz trud włożony w organizację zawichojskiego święta plonów, jak również podtrzymanie tradycji dożynkowej w gminie, z pewnością zostanie zapamiętany na długo.

www.zawichost.pl