Strona główna POWIATY mielecki Powiat planuje kolejną inwestycję drogową

Powiat planuje kolejną inwestycję drogową

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej relacji Grochowe II – Trześń – Mielec. W zakres przebudowy wchodzi między innymi budowa chodnika.

Zamówienie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1 713R relacji Grochowe II – Trześń – Mielec km 1+795,00 ÷ 2+091,00 w m. Trześń. W zakres przebudowy drogi ma wejść:

  • poszerzenie jezdni do szerokości 6,0m i jej wzmocnienie poprzez wykonanie warstw z betonu asfaltowego,
  • budowa chodnika o szer. 2,0m przy krawędzi jezdni wraz z elementami odwodnienia,
  • przebudowa istniejącego odwodnienia pasa drogowego;
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Ogłoszony przetarg uwzględnia również uzupełnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym. Wymagane jest, aby warstwy zarówno wyrównawcza, wiążąca jak i ścieralna wykonane z betonu asfaltowego zostały ułożone bez szwu (jedną szerokością rozkładarki). Na czas wykonania przedmiotu zamówienia będzie opracowany projekt organizacji ruchu.

Termin składania ofert: 26 maja 2021 roku, godz. 10:00

 

www.powiat-mielecki.pl