Strona główna POWIATY Posumowano organizację pielgrzymki

Posumowano organizację pielgrzymki

W czwartek 23 lipca br., organizatorzy 200. staszowskiej pielgrzymki do Sulisławic Kazimierz Szostak i Bohdan Juszczyk, spotkali się ze starostą staszowskim Józefem Żółciakiem, przekazując wraz z okolicznościowym dyplomem, pamiątkowy puchar wyprodukowany w Hutach Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka. W tegorocznej, jubileuszowej pielgrzymce, jaka odbyła się w dniach 20 – 21 czerwca br. udział wzięło ponad 500 osób. Starostwo staszowskie miało swój organizacyjny udział w realizacji tej inicjatywy, m.in. poprzez dofinansowanie kosztów pamiątkowej tablicy, jaką wmurowano we wnętrzu sulisławskiej świątyni.

www.staszowski.eu