Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Postawiono na bezpieczeństwo i tempo. W tym roku sezonu jeziorowego nie będzie

Postawiono na bezpieczeństwo i tempo. W tym roku sezonu jeziorowego nie będzie

Przede wszystkim względy bezpieczeństwa zdecydowały o całkowitym zamknięciem tegorocznego sezonu nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Obecnie tereny nad jeziorem to wielki plac budowy. Do plażowania i kąpieli powrócimy w przyszłym roku, za to w lepszych warunkach.

Od kilku już miesięcy trwa duża inwestycja nad Jeziorem Tarnobrzeskim, obecnie rusza kolejna – przebudowa dróg ciągnących się wzdłuż plaż, a mianowicie ul. Żeglarskiej (od głównego wjazdu nad jezioro w lewo, w kierunku Mariny, aż do ul. Siarkowej), oraz ul. Plażowej (od wjazdu w prawo, do wylotu na Wisłostradę). Przygotowywanie się do inwestycji stawiało pod znakiem zapytania tegoroczny sezon jeziorowy. Teraz już wszystko jasne, na plażowanie i kąpiele poczekać musimy do przyszłego roku.

Ostateczną decyzję odnośnie losów tegorocznego sezonu nad Jeziorem Tarnobrzeskim podjęto w poniedziałek, 27 kwietnia. W spotkaniu z prezydentem miasta udział wzięli przedstawiciele służb dbających o bezpieczeństwo wypoczywających nad jeziorem, a więc Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, tarnobrzeskiej Straży Miejskiej, a także tarnobrzeskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który jest odpowiedzialny za organizację bazy WOPR. Nie zabrakło przede wszystkim wykonawców, na których obecnie, gdy tereny nad jeziorem zostały im przekazane jako place budowy, spoczywa obowiązek zapewnienie bezpieczeństwa,  a także przedstawiciela Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega, odpowiedzialnego za te inwestycje. Stanowiska wszystkich uczestników spotkania były jednogłośne, a prawo budowlane nie dopuszcza nawet brania pod uwagę innych opcji. Zgodnie z przepisami kierujący budową ma bowiem obowiązek podjęcia wszelkich działań uniemożliwiających wstęp na plac budowy osobom nieupoważnionym.

– Owszem, można było niczego nie robić, podobno prowizorki są najtrwalsze, ale czy takiego otoczenia jeziora chcemy? Po każdym sezonie do magistratu kierowano tysiące pytań o to, kiedy wreszcie nad jeziorem będą lepsze warunki. Teraz właśnie te lepsze warunki powstają. Teren przekazaliśmy wykonawcy. Obecnie to jeden wielki plac budowy, za który odpowiada wykonawca. Całkowita rezygnacja z tegorocznego sezonu niesie ten plus, że będzie taniej, a co ważniejsze, umknie nam tylko jeden sezon, wykonawca zobowiązał się bowiem oddać inwestycję przed przyszłorocznymi wakacjami. Tegoroczny sezon, w związku z epidemią, i tak nie mógłby być w pełni wykorzystany, więc lepiej ten rok odpuścić. Będzie bezpieczniej i szybciej – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Dodatkowo, nad bezpieczeństwem, mimo że sezonu w tym roku nie będzie, czuwać mają służby. – Obecną bazę musimy opuścić, znajduje się bowiem na terenie budowy, co nie oznacza, że całkowicie wyprowadzimy się na ten sezon znad jeziora. Mimo, że kąpielisko będzie zamknięte, to od 1 czerwca wody jeziora patrolować będzie WOPR i policja – zapewnia Adam Strumiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Wyłączone zostaje tylko ta część wzdłuż plaż, a mianowicie od ul. Siarkowej, przez Marinę, do głównego wjazdu i dalej aż do wylotu na Wisłostradę w okolicy schroniska dla zwierząt. O tym jednak, jakimi trasami będzie można się poruszać poinformujemy, gdy tylko ostatecznie ustalona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

A powody całego zamieszania? Obecnie prowadzona jest duża inwestycja, w efekcie której nad Jeziorem Tarnobrzeskim nareszcie będzie można planować nowe obiekty, bez ograniczeń jakie niesie m.in. brak kanalizacji. Tak właśnie, teren ten do tej pory nie doczekał się uzbrojenia. Zakres prowadzonych już teraz prac obejmuje budowę instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenie terenu wraz z budową linii zasilających, zabudowę wolnostojącej rozdzielni. W ramach prac powstanie też parking, budynek wielofunkcyjny z wyposażeniem dla służb ratowniczych, cztery budynki gastronomiczne oraz toaleta publiczna i przebieralnie. Ale to nie wszystko. Od strony ulicy Plażowej budujemy park linowy! Powstaną też trzy nowe place zabaw, boisko do siatkówki, a także trzy altany grillowe. Z tzw. małej architektury nad jeziorem pojawią się nowe schody terenowe, ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Koszt całkowity inwestycji to dokładnie 8.481.074,48 zł brutto. Pozyskaliśmy na te prace dotację. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania to 4.947.982,96 zł. Umowny termin zakończenia prac to 31.08.2021 r., który, przy umożliwieniu wykonawcy nieograniczonego dostępu do terenu, na którym przewidziane są prace, przesunie się na wiosnę 2021 r.

To nie wszystkie inwestycje zaplanowane na ten rok w okolicy Jeziora Tarnobrzeskiego. Prezydent miasta podpisał umowę z wykonawcą na “Budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega”, wykonawcy przekazano już teren budowy. W ramach zadania zmodernizowane zostanie ponad 2,5 km ulicy Plażowej i blisko 2 km ulicy Żeglarskiej. Zakres robót przewiduje wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, budowę chodników i ścieżek rowerowych, zjazdów, budowę oświetlenia drogi, odwodnienia, budowę kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających, budowę zbiornika odparowującego. Koszt całkowity inwestycji to dokładnie 15.689.259,53 zł. Podobnie, jak w poprzedniej, także i tu miasto pozyskało dofinansowanie. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” RPO Województwa Podkarpackiego. Kwota dofinansowania to 8.667.468,55 zł. Zakończenie zadania przewidziano na koniec kwietnia 2021 r.

www.tarnobrzeg.pl