Strona główna POWIATY Porozumienie partnerskie w sprawie powołania KLASTRA ENERGII NOWA DĘBA podpisane

Porozumienie partnerskie w sprawie powołania KLASTRA ENERGII NOWA DĘBA podpisane

25 kwietnia w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba zawarte zostało porozumienie Partnerów tworzących KLASTER ENERGII NOWA DĘBA. Koordynatorem nowo powstałego Klastra została ESV Spółka Akcyjna.

Partnerami tworzącymi KLASTER ENERGII NOWA DĘBA są: Gmina Nowa DębaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o, z siedzibą w Nowej Dębie; firmy działające na terenie TSSE podstrefa Nowa Dęba – Zakłady Metalowe „DEZAMET” Spółka AkcyjnaESV Wisłosan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością„INNOWACJA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością„BEGG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPRO-FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa„Partom” Spółka Cywilna oraz ESV Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach.

– Jako Gmina podejmujemy taką decyzję, bo koszty energii są dla nas bardzo istotne i znaczące w budżecie. Chcemy szukać możliwości zmniejszenia tych kosztów, szukać możliwości budowy kolejnych rozproszonych źródeł energii – wyjaśniał burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon. – To pokazanie, że w Nowej Dębie warto inwestować dlatego chociażby, że będzie tutaj zapewnione bezpieczeństwo energetyczne, być może mniejsze koszty, co dla inwestorów może mieć dzisiaj istotne znaczenie. Tworząc ten Klaster chcemy także dać sygnał, że na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba warto inwestować.

Artykuł 2 punkt 15a ustawy o odnawialnych źródłach energii stanowi, że klaster energii jest cywilnoprawnym porozumieniem, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczącym wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Prezes Zarządu ESV Spółka Akcyjna i członek Krajowej Izby Klastrów Energii – Sławomir Nowicki, przekonywał jak wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego mają klastry i energetyka rozproszona – Jak wiecie Państwo żyjemy w czasach kiedy w energetyce zachodzą epokowe zmiany. Stabilne, duże źródła zamieniamy na lokalne, czystsze i ekologiczne źródła rozproszone – tłumaczył prezes Sławomir Nowicki. – Klastry i energetyka rozproszona to rozwiązanie idealne, aby produkować, bilansować i odbierać energię elektryczną (…) Idea klastrowa daje większe możliwości reagowania, ponieważ możemy zadziałać elastycznie, jak mamy wiele różnych źródeł, to możemy jedno włączyć, drugie wyłączyć i zarządzać, żeby to wszystko wyszło taniej.

Nadrzędną misją przyświecającą Partnerom jest budowanie zrównoważonych, lokalnych struktur systemu energetycznego z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie. Funkcjonowanie Klastra ma zapewnić Mieszkańcom tak istotne bezpieczeństwo energetyczne. Celem działania jest też dążenie do zmniejszenia wysokości opłat podmiotów tworzących klaster. Klastry energii uważane są za bardzo skuteczny sposób na produkcję, bilansowanie i odbiór energii elektrycznej, oraz zarządzanie nią na mniejszych obszarach. Cele Klastra osiągnięte będą w szczególności poprzez podejmowanie przez Partnerów aktywności wspólnych lub indywidualnych, które poprzez wymianę informacji, doświadczeń i koordynację w ramach Klastra pozwolą osiągnąć wymierne korzyści. Czas oceni trafność podjętej decyzji o przystąpieniu gminy do klastra.

MR/PG

nowadeba.pl