Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Ponownie rusza akcja odkomarzania

Ponownie rusza akcja odkomarzania

W dniach 7– 8 sierpnia 2020 roku ponownie rusza akcja odkomarzania na terenie miasta Tarnobrzega. 

Od godziny 20.00, w dniach 7–8 sierpnia 2020 r. na terenie miasta Tarnobrzega przeprowadzone zostaną ponowne zabiegi zwalczania kleszczy, larw komarów i dorosłych postaci komarów.

Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Informujmy również o szkodliwości przebywania w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych oraz karencji dla owoców około 7 dni.

Termin przeprowadzenia zabiegów uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych i może ulec zmianie.

Harmonogram zabiegów odkomarzania miasta Tarnobrzega w okresie 7 – 8 sierpnia 2020 r.

Wykaz osiedli miejskich do zabiegu odkomarzania w dniu 7 sierpnia 2020 r.: Wielowieś, Sielec, Zakrzów, Sobów, Podłęże, Dzików, Borów, Mokrzyszów.

Wykaz ogrodów działkowych do zabiegu odkomarzania w dniu 7 sierpnia 2020 r.: ROD Mokrzyszów, ROD Nadole, SOD Zwierzyniec, ROD Wymysłów, ROD Miechocin.

Wykaz osiedli miejskich do zabiegu odkomarzania w dniu 8 sierpnia 2020 r.: Nagnajów, Mechocin, Ocice, Siarkowiec, Serbinów, Przywiśle, Stare Miasto, Wielopole, Piastów.

Wykaz ogrodów działkowych do zabiegu odkomarzania w dniu 8 sierpnia 2020 r.: ROD Siarkopol, ROD Związkowiec, ROD Kamionka.

Wykaz miejsc publicznych do zabiegu odkomarzania w dniach  7– 8 sierpnia 2020 r.: Park DzikowskiTereny rekreacyjne ul. Przy Zalewie, Skarpa Wiślna, Lasek „Buloński”, Stawy rybne.

W razie nie sprzyjających warunków pogodowych (opady, silny wiatr) odkomarzanie zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie.

Do akcji odkomarzania przewidziane są dwa pojazdy: Czterokołowiec typy kład – ogrody działkowe oraz Pojazd typu pikap – osiedla

 

www.tarnobrzeg.pl