Strona główna POWIATY mielecki Ponad 60 projektów w ramach MBO!

Ponad 60 projektów w ramach MBO!

Łącznie 62 projekty wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Mielcu w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. To o 21 projektów więcej niż rok temu.

Na złożenie projektów mieszkańcy mieli czas do 15 lipca. Podobnie jak w roku ubiegłym, każdy projekt musiał być opatrzony informacją, czy jest to projekt lokalny skierowany do mniejszej grupy mielczan czy ogólnomiejski, który swoim charakterem lub oddziaływaniem ma znaczenie dla społeczności całego miasta.

Projektów ogólnomiejskich zostało złożonych 32, projektów lokalnych wpłynęło natomiast 30, najaktywniejsi okazali się mieszkańcy osiedla Kopernika i Kusocińskiego – z obrębu nr 5 wpłynęło aż 6 projektów.

Obecnie trwa weryfikacja projektów pod kątem formalnym. By projekt został zakwalifikowany do kolejnego etapu jego charakter nie może wykraczać poza kompetencje samorządu miasta, nie może także obejmować działań na terenach prywatnych.

Przypomnijmy, że rok temu ze względu na niespełnienie warunków formalnych, z 41 złożonych projektów, do głosowania dopuszczonych zostało 27. W wyniku głosowania, mieszkańcy zdecydowali, że zrealizowane zostaną 3 projekty ogólnomiejskie oraz 13 o charakterze lokalnym. Łączna wartość projektów to blisko 2 miliony złotych.

Lista projektów zakwalifikowana do głosowania podana zostanie do 10 września, głosowanie odbędzie się od 20 do 30 września za pomocą formularzy papierowych oraz internetowo za pośrednictwem profilu zaufanego.

 

www.mielec.pl