Strona główna POWIATY mielecki Ponad 6 milionów dofinansowania na nowy budynek przedszkola nr 20 na osiedlu...

Ponad 6 milionów dofinansowania na nowy budynek przedszkola nr 20 na osiedlu Smoczka

Miasto Mielec otrzyma dofinansowanie w wysokości 6 milionów 228 138 zł na budowę w standardzie pasywnym nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 20. To inwestycja realizowana od grudnia 2018 roku przy ulicy Warneńczyka przez wybraną w przetargu mielecką firmę Arkada. 

Kilka dni temu Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania realizacji planów niskoemisyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Rozdysponowano środki na tzw. budynki pasywne. Oznacza to w praktyce bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji wykonanego w takiej technologii obiektu.

Na dofinansowanie budynków pasywnych przeznaczonych było 12 milionów złotych.  Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wymogi formalne spełniło aż siedmiu wnioskodawców. W związku z tym zarząd zdecydował o zwiększeniu kwoty dedykowanej tym projektom na ponad 15 mln zł, wykorzystując wszystkie dostępne w działaniu wolne środki. Pozwoliło to na przyznanie dofinansowania na realizację 3 projektów.

 

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne wg kolejności na liście rankingowej:

 

Tytuł projektu koszt projektu (w zł)
dofinansowanie EFRR (w zł)
Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej 12 145 033,40 6 332 333,50
Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 5 281 183,02 2 576 225,97
Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym w Gminie Miejskiej Mielec 16 139 212,72 6 228 138,53

 

Gmina Miejska Mielec wnioskowała o dofinasowanie prawie 7,8 mln zł. Wstępnie przyznano środki mniejsze, z zaznaczeniem, że jeśli pojawią się oszczędności kwota ta zostanie uzupełniona.

Budowa ma zostać zakończona pod koniec sierpnia bieżącego roku.

 

www.mielec.pl