Strona główna POWIATY Ponad 5 milionów dla gminy Staszów na remont dróg

Ponad 5 milionów dla gminy Staszów na remont dróg

Sześć staszowskich ulic doczeka się remontuWszystko to dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju DrógRządowe wsparcie w łącznej kwocie 5 214 212,00 złotych uzyskało cztery drogowe zadania w gminie Staszów.

W ramach rządowego wsparcia przebudowane zostaną trzy ulice na Osiedlu „Oględowska”- Słowackiego, Prusa oraz Sienkiewicza, a także ulice Południowa, Komisji Edukacji Narodowej oraz droga na działce 417/54 (Maleniec). Prace modernizacyjne mają zakończyć się pod koniec tego roku.

Pierwsza z dofinansowanych inwestycji obejmuje przebudowę ulic Słowackiego, Prusa i Sienkiewicza o łącznej długości 565 metrów. Szacunkowy koszt robót wynosi 2 703 812,00 zł, z czego dofinansowanie to 1 892 668,00 złotych. W ramach inwestycji zostanie wymieniona jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m, a chodniki zostaną poszerzone i dostosowane do warunków technicznych. Powstaną tu również zjazdy z kostki betonowej, a kanalizacja zostanie zmodernizowana. Zakres robót obejmuje także uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

Kolejna inwestycja to przebudowa 400 metrów ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Szacunkowy koszt tego zadania wynosi 2 857 777,00 złotych. Rządowe dofinansowanie opiewa tu na kwotę 2 000 443,00 złotych. W wyniku robót zmieni się szerokość jezdni z 6,75 metrów na 6 metrów. Zostanie wymieniona również nawierzchnia z betonu asfaltowego. Zmianie ulegnie także usytuowanie zatok postojowych z równoległych na prostopadłe do osi jezdni, co zwiększy ilość miejsc postojowych – w tym z wydzieleniem trzech miejsc dla osób niepełnosprawnych. Przy ulicy KEN powstanie również nowe oświetlenie.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg objęło przebudowę ulicy Południowej. Szacunkowy koszt modernizacji 560 metrów drogi to 1 516 982,00 złotych. Rządowe środki dofinansowania to kwota 1 061 887,00 złotych. W ramach prac wyremontowana zostanie nawierzchnia jezdni oraz zjazdy z kostki betonowej. Modernizacja obejmie również chodnik po obu stronach drogi. W ramach inwestycji będą przebudowane progi zwalniające oraz zostaną wykonane aktywne przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem. Sieć kanalizacyjna sanitarna i wodociągowa także zostaną zmodernizowane.

Ostatnim zadaniem, objętym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest przebudowa 290 metrów drogi na działce 417/54 (Maleniec). Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 370 307,00 złotych, zaś kwota rządowych środków to 259 214,00 złotych. Tutaj zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz wymianę na nową, mineralno-asfaltową. W ramach inwestycji powstanie chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 m oraz pobocza z kruszywa.

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pomaga nam w poprawie jakości, a tym samym w poprawie bezpieczeństwa na drogach samorządowych – mówi burmistrz Leszek Kopeć. – Dzięki tym środkom możemy wykonać ważne dla mieszkańców i długo przez nich wyczekiwane inwestycje – dodaje włodarz. – Poprzez przebudowę staszowskich dróg nasi mieszkańcy będą mogli czuć się bezpieczniej, a komfort ich życia się zwiększy – podsumował burmistrz Leszek Kopeć.

staszow.pl