Strona główna POWIATY Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego – skorzystaj z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie/PUNKTU POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE I OSOBOM W KRYZYSIE.

Oferujemy pomoc osobom znajdującym się w trudnych życiowych sytuacjach spowodowanych m.in. śmiercią kogoś bliskiego, doświadczeniem przestępstwa, utratą środków do życia, nagłym załamaniem się zdrowia. Wspieramy ofiary przemocy w rodzinie oraz osoby doświadczające traumy.

Wspieramy osoby w trudnym okresie pandemii koronawirusa.

Psycholodzy udzielają wsparcia telefonicznego pod nr tel.15 8665075, 15 8643058

Poniedziałek 7.30-11.00

Wtorek 8.00-15.30

Środa 7.30 -15.00

Czwartek 7.30-15.00

Piątek 7.30-15.00

W sytuacjach trudnych pomagamy odzyskać równowagę i poradzić sobie z problemem. W potrzebie skorzystania ze specjalistycznego wsparcia psychologicznego, zgłoś się pod w/w nr telefonu.

www.staszowski.eu