Strona główna POWIATY Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 5.000 do 7.000 złotych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać KGW działające: na wsi, w miastach do 5.000 mieszkańców oraz w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.

Termin składania wniosków:
do 30 września 2022 lub wcześniejszego wyczerpania środków

Więcej informacji: Ogłoszenie o naborze wnioskówSkładanie wniosków

staszow.pl