Strona główna POWIATY Polityka prorodzinna odpowiedzią na wyzwania demograficzne

Polityka prorodzinna odpowiedzią na wyzwania demograficzne

Kryzys demograficzny należy do najważniejszych wyzwań stojących nie tylko przed Polską, Europą, ale też większością państw rozwiniętych świata. O polityce prorodzinnej, jako odpowiedzi na wyzwania demograficzne opowiadał 6 maja podczas panelu w ramach największego wydarzenia gospodarczego w Polsce – Kongresu 590 – Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

Jak zaznaczają eksperci, to przede wszystkim niska dzietność jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na starzenie się społeczeństwa. Zgodnie z prognozami procesy te mogą mieć szereg długofalowych negatywnych konsekwencji jak chociażby trudności z  dostarczaniem usług publicznych, a szczególnie zapewnieniem zabezpieczenia emerytalnego osób starszych.

Odpowiedzią na te wyzwania jest mądra i szeroko zakrojona polityka prorodzinna. – Dzisiaj można podsumować 5 lat prowadzenia przemyślanej, prorodzinnej polityki. Inwestycja w rodzinę jest priorytetem i dlatego też 5 lat temu został wprowadzony Program Rodzina 500+. Przede wszystkim jego celem była poprawa sytuacji finansowej rodziny, ale także poprawa wskaźników pronatalistycznych. To jest wyzwanie na wiele lat systematycznych działań. Choć już teraz zauważamy poprawę dzietności. W tym okresie urodziło się więcej dzieci niż prognozy GUS-u w wysokiej perspektywie zakładały, a także nasze dane, jako Ministerstwa Rodziny, które były przewidziane wprowadzając Program – mówiła Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej.

Jak podkreśliła minister Maląg, do realizacji polityki prorodzinnej państwa potrzebne jest wsparcie samorządu, dlatego niezwykle istotne są dobre działania samorządu. O stalowowolskich praktykach mówił Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

– Rodzina tak jak stanowi fundament kraju, tak też stanowi podstawę rozwoju gospodarczego. Cieszę się, że podczas tego kongresu gospodarczego możemy pokazać rolę rodziny i jej znaczenie w planowaniu strategii rozwoju. Tak samo jest również w Stalowej Woli. My, jako samorząd miejski, na wsparcie dla rodzin w naszym mieście patrzymy na różnych płaszczyznach. Rodzina dla nas stanowi punkt odniesienia we wszystkich programach, które wdrażamy, bo mamy świadomość, że od rodziny się wszystko zaczyna i na niej się kończy. Bez stabilnych fundamentów dla wsparcia rodziny nie będzie dobrze funkcjonującego miasta, rozwoju i perspektywy przyszłości – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Włodarz Stalowej woli podkreślił, że samorządowe działania w tym zakresie opierają się na narzędziach finansowych, które stwarza polski rząd. – Tworzymy sieć żłobków w oparciu o program Maluch + tak, aby aktywizować osoby wracające na rynek pracy, bo takie jest również oczekiwanie biznesu. Myślę, że na tym jest oparta nasza wzajemna dobra współpraca – dodał prezydent Nadbereżny.

Prelegenci wspólnie doszli do wniosku, że odpowiedzią na wyzwania demograficzne współczesnego świata jest polityka nakierowana na wzmocnienie rodziny oraz znoszenie barier dla rodziców – również tych przyszłych i nie do końca zdecydowanych. Głównym celem jej powinno być wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń.

www.stalowawola.pl