Strona główna POWIATY Podsumowanie projektu w Przedszkolu nr 8

Podsumowanie projektu w Przedszkolu nr 8

6 października w Przedszkolu nr 8 im J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie podsumowano projekt ,,Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości” organizowany w ramach akcji KA 1 ,,Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Dzięki projektowi wzrosły kompetencje nauczycieli i jakość nauczania w staszowskiej placówce. „Jestem dumny, że w Przedszkolu nr 8 jest kadra, która chce więcej” – podkreślał dr Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów.

Projekt ,,Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości” miał na celu doskonalenie warsztatu nauczycieli w pracy z dziećmi, w tym pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i poszerzenie kompetencji językowych w zakresie znajomości języka angielskiego. Projekt trwał dwa lata i obejmował wyjazdy nauczycieli do Anglii, Włoch i na Maltę. Czwartkowe spotkanie było czasem na podsumowanie projektu Power SE i prezentację inicjatyw zrealizowanych w ramach inicjatywy. Wydarzenie umiliła zebranym część artystyczna przygotowana przez podopiecznych Przedszkola oraz pokaz dla dzieci przygotowany przez „Teatr Baniek”.

W podsumowaniu projektu udział wzięli m.in. dr Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów oraz zastępca burmistrza dr Ewa Kondek. Tego dnia w Przedszkolu zagościli także radni miejscy, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Staszów i rada rodziców Przedszkola. Burmistrz podziękował dyrektor Przedszkola Alicji Misiak oraz nauczycielkom za zaangażowanie w projekt, który miał bezpośrednie przełożenie na podniesienie jakości oferty, którą do najmłodszych mieszkańców naszej gminy kieruje staszowska „Ósemka”. Inicjatywa umożliwiła rozwój umiejętności edukacyjnych nauczycieli oraz innowacyjne wykorzystanie nowych technik nauczania w pracy pedagoga. Ważna i niezwykle cenna okazała się także wymiana doświadczeń z trenerami oraz nauczycielami z innych państw oraz poznanie standardów europejskich.

W ramach projektu uczestniczkami wyjazdu do angielskiego Oxfordu były Iwona Grzybowska, Justyna Lis i Lidia Bąk. Do Włoch, do Florencji, na szkolenie z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT w edukacji pojechały Edyta Słomka, Wiesława Czerwiec i Agnieszka Sokoluk. Kurs na Malcie obejmował dwa moduły: naukę języka angielskiego oraz poznanie metod i narzędzi pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Skorzystały z niego Agnieszka Strzałka, Małgorzata Marzec oraz Aleksandra Poniewierska. Osobami dodatkowo zaangażowanymi w projekt były księgowa Agata Karwacka oraz nauczycielki języka angielskiego Monika Procyk i Alicja Włoś.

Burmistrz Leszek Kopeć podkreślał, że dzięki wysiłkom osób zaangażowanych w projekt, nasze dzieci mają dostęp do wykwalifikowanej, ciągle doszkalającej się kadry, która daje z siebie wszystko, by ich podopieczni mieli to, co najlepsze. – Cieszę się, że nasi pedagodzy chcą się rozwijać i podejmować odważne, coraz to nowe wyzwania – podkreśla Burmistrz.

Projekt, który trwał od 01.10.2020r do 31.09.2022r., otrzymał dofinansowanie ze środków UE oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w kwocie 109 023,67 zł.

staszow.pl