Strona główna POWIATY Podsumowanie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Podsumowanie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej.

Początek obrad rozpoczął się od przedstawienia informacji z realizacji zadań przez jednostki oświatowe z terenu Gminy Baranów Sandomierski za pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020.  Dyrektorzy szkół z terenu Gminy przedstawili sprawozdanie z działalności Szkół oraz z dodatkowych inicjatyw  podejmowanych w ramach edukacji w pierwszym semestrze. W czasie sprawozdania obecni poinformowali, że w działaniach oświatowych podjęta została współpraca dla rozwoju i poprawy świadomości dzieci i młodzieży z  organami i instytucjami np. Policja, Straż Pożarna. Działalność Szkół na terenie Gminy Baranów Sandomierski opiera się na realizacji programu oświatowego zgodnego z polityką Ministerstwa Edukacji Narodowej jak również na działalności społecznej polegającej na integracji jednostek oświatowych ze społecznością lokalną.

Radni w tym dniu jednogłośnie podjęli również uchwały w sprawach  dotyczących regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, sprzedaży w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowościach Baranów Sandomierski oraz Siedleszczany oraz zmian w budżecie Gminy Baranów Sandomierski na rok 2020.

Na koniec Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim, tematem dyskusyjnym w czasie zgłaszania wolnych wniosków i zapytań stała się uchwała podjęta przez MZK w  sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o.o. w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, do którego trafiają odpady komunalne (zmieszane oraz segregowane) z terenu Gminy Baranów Sandomierski, a także podjęto dyskusję na temat obowiązków firmy odbierającej odpady.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaapelował do mieszkańców,  aby zwracali szczególna uwagę na segregację odpadów. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Poniżej link do nagrania wideo z sesji:

https://www.youtube.com/watch?v=JVe66r4rxxo

www.baranowsandomierski.pl