Strona główna POWIATY Podsumowanie I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu

Podsumowanie I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu

   Młodzieżowa Rada Miejska składała się z 15 radnych, którzy godnie reprezentowali potrzeby młodzieży w gminie. Celem MRM w Połańcu było włączenie młodzieży w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia, ale także reprezentowanie młodych mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec. W czasie kadencji Młodzieżowej Rady w latach 2017/2019 odbyły się IV sesję, na których radni omawiali problemy związane z potrzebami młodzieży w Połańcu.
   Radni chętnie wychodzili z pomysłami, które sprawdzały się w Połańcu. Jednym z większych projektów było zorganizowanie konkursu pt. „Połaniec oczami młodych”,
w którym to młodzież z Miasta i Gminy Połaniec miała za zadanie stworzyć program dotyczący spędzania czasu w naszym mieście. Uczestnicy w nagrodę za ciekawe oraz kreatywne pomysły mieli możliwość pojechania na wycieczkę do Największego Rodzinnego Parku Rozrywki w Polsce „Energylandia”.
   Również często Radni brali udział w różnych kongresach, konferencjach oraz delegacjach. Pierwszym wyjazdem delegacji MRM była konferencja „Działalność społeczna a życie codzienne” organizowana przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego”. Na spotkaniu były poruszane aspekty takie jak praca lidera, dialog z decydentami, aktywizacja młodzieży oraz komunikacja i praca w grupie. Wydarzenie to miało miejsce 15 marca 2019r. w Filharmonii świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Kolejnym celem MRW była IV Konferencja Młodzieżowych Rad „Młodzi 4.0 Przyszłość” organizowana przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy JST. Wydarzenie to odbyło się w niesamowicie dostojnym miejscu jakim jest Kancelaria Premiera Rady Ministrów w Warszawie. Było to największe w roku spotkanie środowiska młodzieżowych rad z całej Polski, na którym swoją obecnością zaszczycił młodzież Pan Minister Adam Lipiński, Pan Poseł prof. Jacek Kurzępa, który w swoim przemówieniu przekazał młodym radnym wiele ciekawych rad związanych z działalnością organizacji młodzieżowych. Rada Młodzieżowa brała udział w warsztatach „Lider w MR”. Niesamowicie wartościowe zajęcia poprowadził Pan Piotr Goc, które uświadomiły młodemu pokoleniu jak ważna jest praca w grupie i wyznaczenie lidera, który nieustannie będzie wskazywał drogę innym i ich motywował poprzez różne działania.
   W imieniu całej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu chcielibyśmy podziękować Panu Burmistrzowi Jackowi Tarnowskiemu za poświęcony czas, wsparcie, dobre słowo, a także możliwość uczestniczenia w różnych wyjazdach, które doskonaliły nas w temacie organizacji młodzieżowych. Słowa podziękowań również kierujemy do Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Stanisława Lolo oraz pracowników z Biura Rady, którzy w każdej chwili byli gotowi poświęcić swój czas i pomóc nam w przygotowaniu zawiadomień, projektów uchwał, scenariuszy oraz wielu innych dokumentów. 
   Mamy nadzieje, że kolejna kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu będzie równie owocna i przyniesie wiele dobrego w kierunku młodzieży.
www.portal.polaniec.pl