Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Podpisano umowę na remont ul. Wiślnej

Podpisano umowę na remont ul. Wiślnej

We wtorek, 16 sierpnia, w tarnobrzeskim magistracie podpisano umowę z wykonawcą zadania  „Remont drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Wiślnej w Tarnobrzegu”. Wyłonione w drodze przetargu do realizacji zdania konsorcjum firm reprezentuje lider – PBI Infrastruktura S.A.

Umowę podpisał prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz prezes firmy PBI Infrastruktura S.A. Ryszard Hadała. Towarzyszyli im naczelnik tarnobrzeskiego Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
i Drogownictwa Barbara Trzeciak i kierownik budowy z firmy PBI Infrastruktura S.A. Łukasz Machowski.

Remont będącej w fatalnym stanie ul. Wiślnej w Tarnobrzegu, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 758, a biegnącej do przeprawy promowej na Wiśle, możliwy jest dzięki dofinansowaniu w wysokości
1 miliona 376 tysięcy złotych, jakie miasto Tarnobrzeg otrzymało z rządowej rezerwy subwencji ogólnej.

Remontowany odcinek DW 758, ul. Wiślna, to odcinek liczący 500 metrów, od skrzyżowania z ul. 1 Maja do brzegu Wisły. W planach przebudowy ul. Wiślnej jest wymiana nawierzchni jezdni, wzdłuż całego odcinka drogi zakłada się wymianę krawężników i obrzeży betonowych, a także remont biegnących po obu stronach drogi chodników. Wyremontowany zostanie również parking oraz istniejące oświetlenie. Zaplanowano wymianę słupów oświetleniowych wraz z oprawami i okablowaniem na nowe.

Wartość zadania: 2 965 295,93 zł brutto

Dofinansowanie:  rezerwa subwencji ogólnej 1 376 000 zł

tarnobrzeg.pl