Strona główna POWIATY Podpisano 2 umowy

Podpisano 2 umowy

W dniu 15 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie, podpisano 2 umowy w sprawie remontów dróg powiatowych.

Pierwsza umowa, o wartości 634 tys. 251 zł, dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 813T Wiśniówka – Niekrasów. Wykonawcą zadania będzie Zakład Remontowo – Budowlany ,,DARBUD” Adam Darowski. Przebudowa odcinka w miejscowości Strzegomek, obejmuje wykonanie: nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. 590 m z poszerzeniem jezdni do szer. 6 m oraz chodnika o dł. 580 m i szer. 2 m, jednostronnego pobocza z materiału kamiennego o szer. 1 m, renowacji odwodnienia poprzez oczyszczenie i umocnienie rowów płytami prefabrykowanymi, przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym pulsacyjnym i progiem zwalniającym wyspowym, a także zamontowanie stalowych barier ochronnych oraz uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego.

Druga umowa, o wartości 585 tys. 451 zł, dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. W ramach przebudowy odcinka o dł. 950 m w miejscowości Wilkowa, zostanie wykonane poszerzenie jezdni do szer. 5,5 m oraz pobocze z betonu asfaltowego o szer. 1 m oddzielone od jezdni oznakowaniem poziomym grubowarstwowym. W obrębie szkoły przy przejściu dla pieszych oraz na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 105T zostanie wykonane oznakowanie aktywne.

Koszty obydwu inwestycji, których termin zakończenia upływa z dniem 15 sierpnia br., zostały w 70% dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałe 30% kosztów pokryją solidarnie: Powiat Staszowski oraz Gminy Rytwiany i Łubnice.

 

www.staszowski.eu