Strona główna POWIATY Podpisali umowę na opracowanie projektu trzeciego mostu na Sanie

Podpisali umowę na opracowanie projektu trzeciego mostu na Sanie

12 października 2020 roku przedstawiciele Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i firmy Trasal sp. z o.o. podpisali umowę na opracowanie projektu mostu przez rzekę San w Stalowej Woli i Brandwicy wraz z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 855. Trzecia przeprawa połączy nasze miasto z ważnymi drogami krajowymi prowadzącymi w kierunku dużych węzłów komunikacyjnych.

– Dokładnie 1,5 roku temu, w kwietniu 2019 roku komunikowaliśmy podjęcie realnych i konkretnych działań zmierzających do pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych, a później oczywiście do budowy trzeciego mostu na Sanie. Niedowiarków było bardzo wielu, natomiast ta dzisiejsza uroczystość jest najlepszym przykładem, że jesteśmy wiarygodni i konsekwentni. Most powstanie – mówił Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Wiceminister infrastruktury podkreślił odwagę i determinację ludzi zaangażowanych w projekt trzeciego mostu na Sanie. – Pierwsze podziękowania kieruję do Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego za podjęcie decyzji i złożenie wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych. Dziękuję też Lucjuszowi Nadbereżnemu prezydentowi Stalowej Woli za determinację. Przeprowadził on wiele rozmów z marszałkiem pokazując możliwości nowego mostu, nie tylko w kwestiach sprawnej komunikacji całego subregionu, ale też w zakresie rozwoju mieszkaniowego i gospodarczego – dodał Rafał Weber.

– To ważny dzień dla Stalowej Woli, ale i dla całego Podkarpacia. Będzie to jedna z największych naszych inwestycji. Tych dobrych informacji w ciągu ostatniego czasu napływa z całego województwa bardzo dużo, a dzieje się tak za sprawą ministerstwa infrastruktury i rządu. Gratuluję prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu. Stalowa Wola ma dobrego gospodarza, który potrafi zadbać o region i ściągnąć duże inwestycje wojewódzkie i centralne – mówił Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Wykonawca, który wygrał przetarg na opracowanie projektu ma duże doświadczenie w realizacji takich zadań. Członek zarządu firmy Trasal Przemysław Patruś zapewnił, że wszystko pójdzie sprawnie.

– Zostało nam powierzone zadanie zaprojektowania nowego mostu na Sanie w Stalowej Woli. Jest to bardzo ważna inwestycja dla miasta i myślę, że dla całego regionu. W ramach zadania mamy do zaprojektowania nowy obiekt po nowej trasie, wraz z fragmentem drogi wyprowadzającej ruch z centrum miasta na nową trasę drogi wojewódzkiej 855. Na zrealizowanie zadania mamy 2 lata. Myślę, że jest to czas spokojnie wystarczający do zaprojektowania takiego obiektu i uzyskania decyzji umożliwiającej rozpoczęcie prac budowlanych – mówił projektant Przemysław Patruś, członek zarządu firmy Trasal.

Budowa mostu wraz z dojazdami będzie zlokalizowana w powiecie stalowowolskim, na terenie miasta Stalowa Wola oraz gmin: Pysznica, Radomyśl nad Sanem, w miejscowościach: Stalowa Wola, Brandwica, Rzeczyca Długa. Początek drogi będzie miał miejsce w Stalowej Woli na skrzyżowaniu ulicy Chopina z ul. Podskarpową.

Przewidywana długość mostu jaki ma powstać w Stalowej Woli to około 2 kilometry, a całego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 w zależności od wariantu od 4 do 5 km. Pierwszy etap zakłada przygotowanie kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Projektem objęte zostaną także prace polegające na przebudowie innych dróg publicznych i wewnętrznych oraz sieci uzbrojenia zlokalizowanych w rejonie inwestycji.

Prace projektowe mają zakończyć się w połowie 2022 roku. Rok 2023 to rzeczowa realizacja i przystąpienie do prac wykonawczych.

Docelowo droga nr 855 wraz z mostem na Sanie łączyć się będzie z drogą ekspresową S74. Dlatego też wykonawca projektu będzie konsultował jej przebieg z projektantami ekspresówki.

Koszt stworzenia projektu to kwota ponad 2,8 mln zł. Dla zadania Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich pozyskał 80% dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Pozostałe 20% zostanie sfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego. Całkowity koszt budowy trzeciego mostu na Sanie wyniesie około 300 mln zł. Samorząd województwa oraz władze Stalowej Woli chcą pozyskać fundusze na jego realizację z Krajowego Planu Odbudowy.

www.stalowawola.pl