Strona główna POWIATY mielecki Plany powiększenia cmentarza komunalnego

Plany powiększenia cmentarza komunalnego

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni przegłosowali uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru Cmentarza Komunalnego przy ulicy Królowej Jadwigi w Mielcu.

W ramach tego planu wyznaczono obszar przylegający do północno-wschodniej części Cmentarza Komunalnego (od strony obwodnicy), który należy do terenów miejskich i który będzie można wykorzystać do zwiększenia powierzchni największej mieleckiej nekropolii. Powoli staje się to koniecznością, gdyż miejsca na cmentarzu przy ulicy Królowej Jadwigi jest coraz mniej.

Decyzję o poszerzeniu istniejącego cmentarza poprzedziła analiza możliwości lokalizacji w innych częściach miasta. Ze względu na obwarowania prawne wynikające z przepisów odrębnych, odrzucone zostały wstępnie analizowane lokalizacje w rejonie osiedla Rzochów oraz w sąsiedztwie lotniska.

Aby myśleć o rozszerzeniu obszaru Cmentarza Komunalnego niezbędne jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i właśnie taką uchwałę podjęli radni.

Sporządzenie planu może potrwać około półtora roku. Potrzebna też będzie zgoda na wylesienie wskazanego terenu. Jeżeli dojdzie do tej inwestycji, to obecnie użytkowany obszar Cmentarza Komunalnego w Mielcu zwiększy się o około 30 procent. Wstępne szacunki wskazują na to że dzięki temu miejsca na pochówki w tej lokalizacji wystarczy na około 10 lat.

www.mielec.pl