Strona główna POWIATY Place zabaw przy OSiR otwarte od 6 czerwca

Place zabaw przy OSiR otwarte od 6 czerwca

Place zabaw przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osieku otwarte będą od 6 czerwca 2020 roku. Korzystając z nich trzeba jednak pamiętać o specjalnych środkach ostrożności.

W związku z sytuacją epidemiczną został opracowany specjalny regulamin korzystania z obiektu. Zgodnie z nim konieczne jest dezynfekowanie rąk przed wejściem i przy opuszczaniu placów zabaw. Obowiązuje też zachowanie bezpiecznego, dwumetrowego dystansu lub używanie maseczek.

Krystyna Dusik

Regulamin korzystania z placu zabaw
w okresie pandemii koronawirusa COVID 19
od dnia 6 czerwca 2020 roku do odwołania

Każda osoba korzystająca z placu zabaw obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem

 1. Administratorem placu zabaw jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku.
 2. Administrator informuje, że przed oddaniem do użytku plac zabaw został zdezynfekowany.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:
  • korzystający z obiektu zobowiązani są do dezynfekowania rąk (środki do dezynfekcji są dostępne w sanitariatach OSiR),
  • na placu zabaw obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry,
  • w przypadku braku możliwości zachowania dystansu na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przez dorosłych opiekunów – nie dotyczy dzieci do 4 roku życia.
 4. Użytkownicy korzystają z placu zabaw na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
 5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku informuje, że plac zabaw został przygotowany tak, by był możliwie bezpieczny. Dezynfekowanie placów zabaw należy do administrujących terenem, dlatego będziemy robić to systematycznie, zgodnie z wytycznymi GIS. Nie ma jednak możliwości, by sprzęt był dezynfekowany po każdorazowym użyciu przez dziecko. Dlatego liczymy na rozsądek i apelujemy do rodziców i opiekunów: miejcie pieczę nad swoimi pociechami!

www.osiek.pl