Strona główna POWIATY Place zabaw i siłownie zewnętrzne ponownie otwarte!

Place zabaw i siłownie zewnętrzne ponownie otwarte!

Osoby korzystające z obiektów zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego tj.:

💠zachowywać dystans społeczny (min. 2 m) lub
💠stosować osłonę ust i nosa (nie dotyczy to dzieci powyżej 4. roku życia lub osób, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia),
💠zabezpieczyć we własnym zakresie możliwość dezynfekcji rąk, urządzeń zabawowych i sportowych lub
💠 stosować rękawiczki ochronne.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, prosimy o zachowanie ostrożności i bezpieczne korzystanie z siłowni zewnętrznych i placów zabaw!

www.pysznica.pl