Strona główna POWIATY Piknik „W rodzinie siła!”

Piknik „W rodzinie siła!”

Dla takich chwil rodzinnej radości warto czynić każde staranie, takimi słowami można podsumować piknik rodzinny, który zgromadził całe rodziny Wychowanków Świetlicy „Jutrzenka” oraz filii, a także władze Miasta i Gminy Staszów, Pana Burmistrza, dr Leszka Kopcia wraz z zastępcą, dr Ewą Kondek oraz Radnych Rady Miejskiej w Staszowie.

Nie zabrakło wielu atrakcji, był pokaz iluzjonisty Bartosza Gembskiego znanego jako Pan Buźka, zabawy i animacje przy muzyce, rodzinne konkursy z nagrodami, dmuchana zjeżdżalnia, pokaz zajęć z programowania LEGO BOOST oraz MINDSTORMS, wystawa zdjęć z projektu „W rodzinie siła !”, warsztaty malowania koszulek oraz kolorowe gofry, poczęstunek od KGW z Wiązownicy Małej i KGW z Niemścic.

Piknik rodzinny „W rodzinie siła !” odbył się 12 sierpnia w Świetlicy „Jutrzenka” filia w Niemścicach jako jedno z działań projektu „W rodzinie siła !” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9. Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych oraz zdrowotnych. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

staszow.pl