Strona główna POWIATY Pierwsze spotkanie Komitetu Monitorującego ZIT

Pierwsze spotkanie Komitetu Monitorującego ZIT

W środę, 20 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Monitorującego ZIT. Jest to forum współpracy i dialogu z samorządami partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa.

Przedstawiciele trzech gmin: Staszów, Oleśnica i Rytwiany dyskutowali na tematy związane ze współpracą i strategią rozwoju MOF Staszowa. Spotkanie rozpoczęła prezentacja przedstawiona przez Pawła Walczyszyna dotycząca zagadnień związanych z przygotowaniem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022 – 2030. W sali konferencyjnej staszowskiego magistratu pojawili się reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, instytucji działających na rzecz ochrony środowiska i pomocy społecznej oraz przedstawiciele instytucji kultury. Przewodniczącym Komitetu został Robert Wyrazik, jego zastępcą Renata Śledź, a sekretarzem Katarzyna Lalewicz.

– Porozumienie MOF Staszowa to tak naprawdę przyszłość trzech gmin: Staszów, Oleśnica oraz Rytwiany. Obszar wpisany został do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030 i ma pomóc w pozyskaniu środków z Uni Europejskiej. Spotkania takie jak dzisiaj mają pomóc w opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych dla całego Obszaru. Komitet ZIT to niezależny i bardzo potrzebny organ, który pełni funkcję doradczą i opiniotwórczą. – mówi burmistrz Leszek Kopeć

Dokument dotyczący MOF Staszowa został podpisany w czerwcu, 2021 r. ma na celu wzmacnianie i rozwój wzajemnych więzi partnerskich oraz integracji terytorialnej trzech gmin. Porozumienie międzygminne to także wsparcie zaangażowania w zarządzaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 oraz efektywne wykorzystanie środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Miejski Obszar Funkcjonalny Staszowa wpisany został do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i stanowi jeden z obszarów strategicznej interwencji zgodnie z Uchwałą Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

staszow.pl