Strona główna POWIATY PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów rozszerza współpracę ze szkołami

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów rozszerza współpracę ze szkołami

Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz aktywnego rozwoju szkolnictwa zawodowego w specjalizacjach prowadzonych przez ZS nr 2 w Nowej Dębie oraz promowanie działalności prowadzonej przez PGE Dystrybucja wśród potencjalnych pracowników Spółki. Dokument ten stanowi  realizację rekomendowanego przez Zarząd Spółki programu rozwoju kadr oraz zapobieganiu powstawania tzw. luki pokoleniowej i kompetencyjnej w grupie elektromonterów i kadry inżynieryjno-technicznej w PGE Dystrybucja.

Ważnym aspektem porozumienia jest wyrażenie woli obu stron do prowadzenia działań w kierunku podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji przyszłej kadry technicznej niezbędnych na rozwijającym się rynku pracy. Ustalono, że współpraca realizowana będzie poprzez wzajemne wsparcie merytoryczne, dydaktyczne i szkoleniowe. W szczególności poprzez organizację zajęć edukacyjnych w zawodach technik elektryk, technik mechatronik technik informatyk oraz organizację wspólnych działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i naukowym. W ramach porozumienia organizowane będą również wykłady, pokazy szkoleniowe i warsztaty dla uczniów.  PGE  włączy się również w organizację Dni Otwartych Szkoły i wspólną organizację konkursów o tematyce elektryczno-energetycznej.

Podpisanie porozumienia to nie jedyna inicjatywa prowadzona po to, by  zacieśniać współpracę ze szkołami branżowymi. W ubiegłym roku  PGE Dystrybucja O. Rzeszów zawarła podobne porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych i Zespołem Szkół Elektronicznych w Rzeszowie oraz Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

www.tarnobrzeski.pl