Strona główna POWIATY mielecki Pamiętaj – wszyscy segregujemy

Pamiętaj – wszyscy segregujemy

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 kwietnia tego roku zaczynają obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych!

WSZYSCY MIESZKAŃCY NASZEGO MIASTA ZOBOWIĄZANI SĄ DO SEGREGOWANIA ODPADÓW!

Odpady METALI I TWORZYW SZTUCZNYCHPAPIERU oraz SZKŁA należy gromadzić w odpowiednich workach, na które należy nakleić specjalny kod kreskowy (worki oraz kody dostarczane są przez MPGK, dodatkowo można je odebrać w Punkcie Obsługi Mieszkańca przy ul. Wolności 44, tel. (17) 5820590). W zabudowie wielorodzinnej odpady te należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach ustawionych w/przy altankach śmietnikowych.

Zmienia się sposób odbierania bioodpadów! Odpady BIO (tj. odpadki kuchenne) odbierane będą w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku, który w najbliższym czasie zostanie dostarczony do wszystkich właścicieli nieruchomości jednorodzinnych. Od kwietnia pojemniki na odpady BIO dostawione będą również do wszystkich altanek śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej.

Co ze skoszoną trawą? Trawa, liście, kwiaty, czyli odpady ZIELONE należy dostarczyć samodzielnie do PSZOK. Jeżeli pojemnik na odpady BIO nie zostanie w pełni zapełniony odpadami kuchennymi dopuszcza się gromadzenie w nim odpadów zielonych. Worki z trawą, liśćmi itp. dostawione do pojemnika BIO nie będą odbierane – odbiór dotyczy tylko pojemnika. W najbliższym czasie uruchomiony zostanie płatny odbiór odpadów zielonych bezpośrednio z nieruchomości.

Zmieniają się również zasady odbioru popiołu pochodzącego z palenisk domowych. POPIÓŁ odbierany będzie w miesiącach październik-marzec w specjalnych workach. W pozostałych miesiącach popiół należy dostarczyć samodzielnie do PSZOK.

Odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny odbierane będą w formie tzw. wystawki, tak jak w poprzednich latach.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW <– tu znajdziesz szczegółowe informacje jak prawidłowo segregować odpady.

Dla przypomnienia, odpady gromadzimy:

METAL I TWORZYWA SZTUCZNE – żółty worek/pojemnik

PAPIER – niebieski worek/pojemnik

SZKŁO – zielony worek/pojemnik

BIO – brązowy pojemnik

POPIÓŁ – szary worek

Odpady niepodlegające segregacji – czarny pojemnik

 

PAMIĘTAJ!!! WSZYSCY SEGREGUJEMY!!

www.mielec.pl