Strona główna POWIATY Pamiętaj o tabliczce z numerem domu!

Pamiętaj o tabliczce z numerem domu!

Umieść w widocznym miejscu tabliczkę z numerem domu.

Dane adresowe mają znaczący wpływ na wiele aspektów naszego życia, wykorzystywane są bowiem przez:

Ikonkisłużby ratownicze – dzięki dostępowi do wiarygodnej informacji adresowej mogą one szybko zlokalizować miejsce zdarzenia, dzięki czemu pomoc dociera szybciej;

użytkowników nawigacji – dzięki aktualnym danym adresowym w nawigacjach, ich użytkownicy mają pewność właściwego wskazania celu podróży;

pocztę, kurierów, dostawców – dostęp do dokładnych danych adresowych ułatwia i skraca czas dostawy przesyłek dla każdego z nas, co w dobie zakupów internetowych i szybkiego tempa życia jest bardzo ważne.

Każdy adres jest ważny, dlatego też należy pamiętać o wynikającym z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki zawierającej numer porządkowy nieruchomości oraz pełną nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu w sposób umożliwiający jej odczytanie. Osoby nie wypełniające powyższego obowiązku mogą podlegać karze grzywny.

Ze względu na bezpieczeństwo i wygodę życia Twojego i Twoich bliskich umieść w widocznym miejscu na budynku mieszkalnym lub frontowym ogrodzeniu tabliczkę z numerem domu. Jeśli Twoja tabliczka jest niewidoczna, zasłonięta przez drzewa lub krzewy – zmień jej położenie lub przytnij rośliny w taki sposób, aby Twój adres był widoczny z daleka.

www.szydlow.pl