Strona główna POWIATY mielecki „Otwarte Drzwi” w MOPS

„Otwarte Drzwi” w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w dniach 22-26 lutego poprowadzi akcję informacyjną ,,Otwarte Drzwi”.

 
Akcja zostanie zorganizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Będzie adresowana do:
– osób doświadczające przemocy w rodzinie
– osób stosujących przemoc w rodzinie
– świadków przemocy w rodzinie,
– osób posiadających wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie
oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta Mielca.
W ramach akcji od poniedziałku do piątku osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji specjalistów posiadających kompetencje i doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Na potrzeby realizacji projektu zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy w standardowych godzinach pracy instytucji.
Wszystkim zgłaszającym się mieszkańcom miasta Mielca będą udzielane kompleksowe informacje w zakresie m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy, zgodnie z obowiązującym prawem i kompetencjami instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sposobów i możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.
Dyżury konsultantów będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c. W związku z zagrożeniami związanymi z występowaniem pandemii COVID-19 konsultacje ze specjalistami będą się odbywały wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego.
www.powiat-mielecki.pl