Strona główna POWIATY mielecki Otwarte Drzwi – pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

Otwarte Drzwi – pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach 24-28 lutego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu we współpracy z Komendą Powiatową Policji przeprowadzi akcję informacyjną, będącą częścią realizacji projektu „Otwarte Drzwi”.  

Akcja adresowana jest do osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie o raz osób posiadających wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie a także wszystkich zainteresowanych tą problematyką mieszkańców Mielca. W ramach akcji od poniedziałku do piątku osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji specjalistów posiadających kompetencje i doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Na potrzeby realizacji projektu zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy w standardowych godzinach pracy instytucji.

Wszystkim zgłaszającym się mieszkańcom miasta Mielca będą udzielane kompleksowe informacje w zakresie m.in. przysługujących praw osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy zgodnie z obowiązującym prawem. Dyżury konsultantów odbywać się będą w siedzibie MOPS w Mielcu przy ulicy Łukasiewicza 1c.

Harmonogram dyżurów

www.mielec.pl