Strona główna POWIATY Otwarcie wystawy o historii pszczelarstwa

Otwarcie wystawy o historii pszczelarstwa

W sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu – 16 marca – odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Pszczoły, bartnicy, pasiecznicy i wybitni pszczelarze – w 100-lecie powstania Powiatowego Koła Pszczelniczego w Tarnobrzegu”, którą będzie można zwiedzać do 15 kwietnia 2022 roku.

Przybyli na nie liczni przedstawiciele z Powiatowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu, miłośnicy literatury, historii i pszczelarstwa, przyjaciele Biblioteki oraz dziennikarze lokalnych mediów. Swoją obecnością zaszczycili Starosta powiatu tarnobrzeskiego – Jerzy Sudoł oraz Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Dwikozach – Marian Marzec. Powitaniem gości rozpoczęła spotkanie Monika Sadkowska – p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. M. Marczaka. Przybliżyła okoliczności włączenia się Biblioteki w jubileuszowe obchody Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu oraz pokrótce omówiła prezentowane na wystawie zbiory podkreślając, że eksponaty pochodzą z kolekcji osób prywatnych. Za uprzejmość, życzliwość i zaangażowanie właścicieli udostępnionych książek i atrybutów pszczelarskich serdecznie wszystkim podziękowała. Następnie głos zabrał Mieczysław Rawski – przewodniczący Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu, który przedstawił ideę obchodów 100-lecia pszczelarstwa w powiecie tarnobrzeskim. Jednocześnie podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w ich organizację. Z kolei Starosta Jerzy Sudoł – odnosząc się do historii bartnictwa na naszym terenie, opierając się również na własnych wspomnieniach z dzieciństwa, zaznaczył jak wielką rolę w podtrzymywaniu tradycji pszczelarskich w regionie spełniają członkowie Powiatowego Koła Pszczelarzy i podkreślił potrzebę współpracy pomiędzy pszczelarzami a władzami lokalnymi. Zwrócił też uwagę na szkodliwość wypalania traw. Na zakończenie części oficjalnej wystąpił również Wiesław Gil – pszczelarz i bibliofil, przybliżając walory zbiorów ze swojej nietuzinkowej kolekcji oraz Marian Marzec, który wyraził uznanie dla pomysłu i aranżacji wystawy. O samej wystawie opowiedziała Katarzyna Opioła – kurator wystawy – zwracając szczególną uwagę na znajdujące się na niej elementy tarnobrzeskie potwierdzające wiekową tradycję pszczelarstwa w regionie. Wystawa wzbudziła powszechny zachwyt o czym świadczyło wiele ciepłych słów skierowanych w stronę organizatorów.

tarnobrzeski.pl