Strona główna POWIATY Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Narodowe Czytanie

Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Narodowe Czytanie

W piątek 2 września miało miejsce otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu. Sandomierska Książnica była przez niemal dwa lata przeniesiona w inne miejsce bowiem w budynku na ul. Parkowej 1 trwał remont oraz nadbudowa istniejącego budynku. Remont zakończył się kilka miesięcy temu, jednak pracownicy biblioteki potrzebowali czasu na przeniesienie ogromnie bogatego księgozbioru, wyposażanie i adaptację pomieszczeń nowego budynku. Remont i nadbudowa siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 4,9 mln zł. Miasto pozyskało unijne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w kwocie 3,5 mln zł, z czego 300 tys. zł przeznaczono na wyposażenie.

Wyjątkowa uroczystość zorganizowana na dziedzińcu biblioteki odbyła się przy udziale zaproszonych gości m.in: Małgorzaty Rudnickiej dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dyrektorów instytucji kultury z Kielc – Andrzeja Dąbrowskiego dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i dr. Roberta Kotowskiego dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach, przedstawiciela delegatury IPN w Kielcach Roberta Piwko oraz dyrektorów instytucji kultury i bibliotek z Sandomierza i okolic, miejskich radnych, duchowieństwa, lokalnych pisarzy i redaktorów czasopism naukowych i społecznych oraz sympatyków sandomierskiej Książnicy.

Uroczystość otworzył Wojciech Dumin dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej witając zaproszonych gości. Następnie głos zabrał Marcin Marzec burmistrz Sandomierza, który opowiedział o inwestycji, która dokonała się za sprawą środków pozyskanych na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego. Przy okazji swojego przemówienia podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskanie środków, nadzór nad budową oraz wsparcie organizacyjne. Następnie głos zabrała Małgorzata Rudnicka dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, która pogratulowała zakończenia inwestycji, życząc bibliotece wielu czytelników. Następnie głos zabrał Andrzej Dąbrowski dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, w swoim przemówieniu podkreślił, że inwestycja w infrastrukturę niezbędną do krzewienia kultury czytania jest niezwykle potrzebna w czasie, gdy znacząco spadają statystyki dotyczące czytelnictwa w naszym kraju. Dyrektor Wojciech Dumin odczytał list gratulacyjny dr. Tomasza Makowskiego dyrektora Biblioteki Narodowej. Gratulacje popłynęły również od red. Marka Rożka, który przemawiał w imieniu całej redakcji czasopisma „Sandomierzanin” związanego od lat z biblioteką. Następnie dyrektor biblioteki oraz gospodarz miasta złożyli podziękowania na ręce mjr. Piotra Krakowiaka dowódcy 102 Batalionu Lekkiej Piechoty 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej za pomoc w przenoszeniu księgozbioru z biblioteki oraz jego powrót na miejsce.

Uroczystość oficjalnego otwarcia sandomierskiej Książnicy była okazją do podziękowania byłej dyrektor biblioteki Barbarze Rożek, która od dnia rozpoczęcia remontu, aż po przeniesienie ostatniego księgozbioru czuwała nad przebiegiem całej inwestycji. Dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem na stanowisku dyrektora MBP w Sandomierzu wspierała przeprowadzenie inwestycji na najwyższym poziomie. Marcin Marzec burmistrz Sandomierza wraz z obecnym dyrektorem Wojciechem Duminem złożyli na ręce Barbary Rożek gorące podziękowania za jej nieoceniony wkład.

W sobotę i w niedzielę biblioteka była czynna dla zwiedzających w godzinach od 14.00 do 17.00. Osoby zainteresowane mogły obejrzeć nowe wnętrza biblioteka oraz obejrzeć prezentację zrealizowaną na okazję 115. rocznicy powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu. Głosu do opowieści o historycznym rysie biblioteki udzielił znany sandomierski pisarz Andrzej Sarwa.

Ogólnopolska akcja „Narodowego Czytania” zbiegła się w czasie z uroczystością otwarcia sandomierskiej biblioteki. Tegoroczną lekturą wydarzenia były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Oprócz recytacji wierszy młodzi, utalentowani wokaliści sięgnęli po interpretacje muzyczne utworów wieszcza, co ubogaciło program wydarzenia. Jak co roku chętnych do czytania w ramach akcji zebrała i przygotowała reżyser Grażyna Milarska przy współpracy z pracownikami biblioteki. Coroczne spotkania z polskimi pisarzami są okazją do promocji dzieł rodzimych pisarzy oraz promocji czytelnictwa.

W tym roku na scenie zaprezentowali się pracownicy sandomierskich instytucji kultury (SCK, Muzeum Zamkowego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Pedagogicznej w Sandomierzu), Urzędu Miejskiego z Marcinem Marcem burmistrzem Sandomierza i Januszem Stasiakiem zastępcą burmistrza na czele, miejscy radni z przewodniczącym Wojciechem Czerwcem na czele, przedstawicie służb mundurowych, służby zdrowia, nauczyciele, uczniowie, emerytowani pracownicy bibliotek i szkół, w akcji wziął udział także były burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski oraz Karol Bury kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz wiele innych osób kochających literaturę.

Sobotnie popołudnie należało do pisarki Marii Paszyńskiej, która spotkała się z czytelnikami żeby opowiedzieć o swojej twórczości oraz bardzo szerokich zainteresowaniach pozaliterackich, które mają wpływ na treści jej powieści. Autorka specjalizuje się w powieści historycznej. Maria Paszyńska skupia się nie tylko na rzetelności w kwestii realiów historycznych, lecz także na wnikaniu w psychikę bohaterów, ukazywaniu ich emocji, dobra tkwiącego w człowieku, zawsze i pomimo wszystko. Jest autorką cyklów literackich pt. „Cykl Warszawski niebotyk”, „Cykl Cień Sułtana” czy też „Cykl Cuda codzienności”.

W niedzielę, jako ostatni akord uroczystości otwarcia biblioteki odbyło się spotkanie z pisarzem komedii kryminalnych Alkiem Rogozińskim. Spotkanie z autorem było niezwykłą podróżą w świat anegdot i zabawnych sytuacji literackich i okołoliterackich, które stają się niejednokrotnie dla autora źródłem inspiracji do pisania swoich utworów. Alek Rogoziński opowiedział o swoim debiucie literackim, o zabawnych sytuacjach związanych z wyborem kierunku studiów, o przygodzie z dziennikarstwem oraz o wątku świętokrzyskim w swoich powieściach. Gość wydarzenia jest autorem m.in.: „Ukochany z piekła rodem”, „Jak Cię zabić, kochanie?”, „Do trzech razy śmierć”, „Lustereczko, powiedz przecie”, „Zbrodnia w wielkim mieście” i „Raz, dwa, trzy… giniesz ty!”.

sandomierz.eu