Strona główna POWIATY Otwarcie hali targowej na Pl. 3 Maja w Sandomierzu

Otwarcie hali targowej na Pl. 3 Maja w Sandomierzu

W środę, 19 lutego br., nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku handlowego na placu 3-go Maja w Sandomierzu. W uroczystości wzięli udział: Marcin Marzec burmistrz Sandomierza, Janusz Poński Miejski Radny, Janusz Stasiak – kierownik zakładu Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu Budżetowego, ksiądz kanonik Krzysztof Rusiecki proboszcz parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła, Marta Pawlik – prezes Stowarzyszenia Kupców Małego Rynku w Sandomierzu, lokalni kupcy oraz mieszkańcy. Na wstępie ksiądz kanonik Krzysztof Rusiecki poświęcił budynek kupców, następnie głos zabrał burmistrz. 

 Zleży mi aby centrum działające tuż przy miejscu zamieszkania klientów w otoczeniu oferty handlowej budynku, pełniło obok roli stricte zakupowej między innymi również rolę społeczną, dobrego sąsiedztwa, sprzyjającego spotkaniom  podkreślił gospodarz miasta.

Również kierownik zakładu Targowisk Miejskich oraz prezes Stowarzyszenia Kupców Małego Rynku wyrazili nadzieję, że budynek będzie właściwie spełniał swoją rolę.

Hala Targowa powstała w ramach projektu Rewitalizacji Sandomierza na lata 2016-2023. Lokalizacja w centrum tzw. nowego miasta sprawia, że budynek dostępny jest dla każdego mieszkańca i osób zainteresowanych. Koszt budowy wyniósł 1.759.743,39 zł. brutto.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „TAWO-BIS” Wojciech Szwarc z Tarnobrzega. Czas realizacji robót  trwał od – 10.04.2019 r. do 19.11.2019 r. Od 13.01.2020 roku dla budynku uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie.

   Budynek handlowy charakteryzuje się powierzchnią zabudowy: 568,32 m2 oraz powierzchnią użytkową 498,89 m2. Zawiera 18 pomieszczeń handlowych, toalety i wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, wentylacji, teletechniczną. Zagospodarowanie placu wokół budynku handlowego wyniosło dodatkowo 665.734,10 zł. brutto.

Po otwarciu burmistrz udał się na rozmowy z kupcami. Opinia na temat obiektu z perspektywy kupców była pozytywna, podkreślali, że budynek jest funkcjonalny i estetyczny.

www.sandomierz.pl