Strona główna POWIATY Oświetlenie przy ul. Króla zostanie zmodernizowane

Oświetlenie przy ul. Króla zostanie zmodernizowane

Podpisanie umowy na zadanie „Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla” odbyło się 14 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

Zadanie polega na przebudowie istniejącego, starego i w znacznym stopniu wyeksploatowanego oświetlenia ulicznego na ul. por. T. Króla w Sandomierzu oraz dobudowie w nowych lokalizacjach (na działkach Gminy Sandomierz) oświetlenia (od ul. Koseły do ul. Armii Krajowej i od ul. por. T. Króla do ulicy Słowackiego). W skład zadania wchodzi montaż słupów oświetleniowych – 35 kompletów: 35 słupów oświetleniowych aluminiowych z 36 szt. opraw oświetleniowych typu LED.

W ramach prac budowlanych wykonane zostaną:

  • odkrywki mechaniczne istniejących ciągów kablowych;
  • ewentualne przekopy ręczne;
  • zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej;
  • montaże nowej instalacji elektrycznej podziemnej;
  • montaże słupów oświetleniowych;
  • podłączenia instalacji.

Koszt przedsięwzięcia wyniesie 227 550,00 zł, termin realizacji przewidziano na 13 stycznia 2020 r.

www.sandomierz.pl