Strona główna POWIATY Ostrzeżenie meteorologiczne – przymrozki

Ostrzeżenie meteorologiczne – przymrozki

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 38

Zjawisko/Stopien zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(28), jędrzejowski(26), kazimierski(28), Kielce(27), kielecki(27), konecki(25), opatowski(28), ostrowiecki(27), pińczowski(27), sandomierski(28), skarżyski(26), starachowicki(26), staszowski(28), włoszczowski(25)
Ważność od godz. 00:00 dnia 11.04.2020 do godz. 08:00 dnia 11.04.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -3°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 00:00/11.04
do 08:00/11.04.2020 temp. min -1 st., przy gruncie -3 st. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o przymrozkach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Łukasz Harasimowicz
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

www.staszowski.eu