Strona główna POWIATY mielecki Ostatnie odliczanie przed głosowaniem Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021

Ostatnie odliczanie przed głosowaniem Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021

Wielkimi krokami zbliża się termin głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców naszego miasta w Mieleckim Budżecie Obywatelskim  na rok 2021.

Głosowanie tak jak przed rokiem odbędzie się w dniach 20-30 września. Prawo do udziału w głosowaniu mają wszyscy mieszkańcy Mielca, bez względu na wiek. Każdemu przysługuje prawo oddania od 1 do 3 głosów na projekty ogólnomiejskie  i od 1 do  3 głosów na projekty lokalne, ale – co niezwykle istotnew przypadku projektów lokalnych tylko w jednym wybranym przez siebie obszarze!

Takich obszarów jest na terenie miasta 9. Każdy z obszarów obejmuje po dwa sąsiadujące ze sobą osiedla:

Obszar 1 – Borek, Lotników

Obszar 2 – Cyranka, Mościska

Obszar 3 – Smoczka, Smoczka I

Obszar 4 – Kilińskiego, Kościuszki

Obszar 5 – Kopernika, Kusocińskiego

Obszar 6 – Rzochów, Wojsław

Obszar 7 – Dziubków, Szafera

Obszar 8 – Kazimierza Wielkiego,  Wolności

Obszar 9 – Niepodległości, Żeromskiego

Do rozdysponowania są 2 miliony złotych, z czego 1 mln 100 tys. zł przeznaczona jest na realizację projektów ogólnomiejskich, natomiast na projekty lokalne zarezerwowano po 100 tys. zł w każdym z 9 wyznaczonych obszarów.

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

-głos oddano na innej karcie niż karty dostępne w punktach do głosowania i na innej karcie niż wzór karty, która jest umieszczona na stronie internetowej miasta (do wydrukowania)

-głos oddano na karcie do głosowania, na której brak imienia, nazwiska albo podane dane są błędne lub nieczytelne

-głos odda osoba nie będąca mieszkańcem Mielca

-głos oddano na więcej niż 3 projekty z listy projektów ogólnomiejskich i/lub więcej niż 3 projekty z listy projektów lokalnych

-oddano głosy na projekty lokalne w więcej niż jednym obszarze

Przypominamy, że ostatecznie na liście projektów ogólnomiejskich dopuszczonych do głosowania znalazły się 22. projekty, a na liście propozycji lokalnych – 25. projektów.

Głosowanie w trybie elektronicznym odbędzie się za pomocą formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej miasta.

Głosy w formie papierowych kart do głosowania będzie można oddawać w wyznaczonych punktach na terenie miasta. Są to:

-Budynek główny Urzędu Miejskiego (ul. Żeromskiego 26)

-Sklep Wielobranżowy „Pokusa” (Rynek Rzochowski 3)

– Dom Kultury SCK (Aleja Niepodległości 7)

-Miejska Biblioteka Publiczna (główny budynek przy ul. Kusocińskiego)

-Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej: nr 1 (ul. Botaniczna), nr 4 (ul. Mickiewicza 2 – Łojczykówka), nr 6 (ul. Tańskiego 4a), nr 7 (ul. Zygmuntowska 14)

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do dnia 15 października 2020 r.

 

www.mielec.pl