Strona główna POWIATY mielecki Ostatnie dni na zgłaszanie projektów

Ostatnie dni na zgłaszanie projektów

Pierwszy etap Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 wkracza w decydującą fazę. Do 15 lipca można zgłaszać obywatelskie projekty i pomysły, na które po weryfikacji będzie można oddać głos podczas zaplanowanego w dniach 20-30 września głosowania.

Na przełomie czerwca i lipca na terenie Mielca uruchomione zostały mobilne punkty informacyjne MBO 2021, w których każdy zainteresowany mieszkaniec mógł uzyskać informacje na temat Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. W punktach tych można było spotkać się z Prezydentem Mielca Jackiem Wiśniewskim i jego zastępcą Pawłem Pazdanem.

Z zaplanowanych 9 spotkań z radami 18 mieleckich osiedli do tej pory w Urzędzie Miejskim odbyło się 6 spotkań. Kolejne zaplanowano na poniedziałek, wtorek i środę (6,7 i 8 lipca) na godzinę 16.

Przypominamy, że na MBO 2021, tak jak rok temu przeznaczono 2 000 000 zł. Projekty podzielono na:

– OGÓLNOMIEJSKIE (wartość do 1 100 000 zł.)

– LOKALNE (całkowita wartość do 900 000 zł.), po 100 000 zł. na każdy z 9 obszarów

Projekty przeznaczone do realizacji w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec. Zgłoszenie projektu ogólnomiejskiego wymaga poparcia 50  mieszkańców miasta, a projektu lokalnego – 25 mieszkańców danego obszaru.

Projekty muszą spełniać kryterium ogólnodostępności i powinny dotyczyć zadań własnych gminy o okresie realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Mogą dotyczyć zarówno inwestycji jak i dofinansowania innych zadań np. prospołecznych, kulturalnych, oświatowych czy sportowych. Zgłoszone projekty podlegają ocenie pod względem ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej oraz spełnienia wymogów formalnych.

Na terenie miasta wyodrębniono 9 obszarów, które obejmują po dwa osiedla:

Obszar 1 – Borek, Lotników,

Obszar 2 – Cyranka, Mościska,

Obszar 3 – Smoczka, Smoczka I,

Obszar 4 – Kilińskiego, Kościuszki,

Obszar 5 – Kopernika, Kusocińskiego,

Obszar 6 – Rzochów, Wojsław,

Obszar 7 – Dziubków, Szafera,

Obszar 8 – Kazimierza Wielkiego, Wolności,

Obszar 9 – Niepodległości, Żeromskiego.

Przypominamy, że formularze MBO 2021 dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (https://www.mielec.pl/mielecki-budzet-obywatelski/) lub w wersji papierowej w kilku wybranych punktach miasta: w Urzędzie Miejskim, a także w głównej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Kusocińskiego 2) oraz jej filiach: nr 1 – ul. Botaniczna,  nr 4 – ul. Mickiewicza 2 – Łojczykówka, nr 6 – ul. Tańskiego 4a oraz nr 7 – ul. Zygmuntowska 14.

By złożyć swoją propozycje miejskiego działania lub przedsięwzięcia w ramach MBO należy wypełnić formularz wniosku, w którym nie tylko należy opisać swój pomysł oraz wskazać lokalizację, w jakiej będzie realizowany, lecz także w przybliżeniu podać koszt. Wycena realizacji nie musi być szczegółowa, a jedynie szacunkowa, ponieważ pracownicy Urzędu Miejskiego i miejskich instytucji po złożeniu wniosku zweryfikują te wartości zgodnie z obecnymi cenami rynkowymi lub innymi, podobnymi przedsięwzięciami.

Należy również pamiętać, że integralną częścią wniosku jest karta z listą poparcia pomysłu, którą muszą podpisać mieszkańcy Mielca. W przypadku projektów o charakterze lokalnym niezbędne jest co najmniej 25 podpisów, a dla projektów ogólnomiejskich 50 podpisów. Sam wnioskodawca nie może podpisać się w miejscu, przeznaczonym dla osób popierających, bo stanowiłoby to złamanie regulaminu Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Wypełnione formularze należy przynieść osobiście lub przesłać poczta do Urzędu Miejskiego (ul. Żeromskiego 26) do 15 lipca, z dopiskiem „Mielecki Budżet Obywatelski”. Istnieje także możliwość przesłania skanów formularzy mailem na adres mbo@um.mielec.pl.  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości przy przygotowaniu wniosków można kontaktować się pracownikami Biura Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego, telefonicznie: 17 787 4112 lub mailowo: mbo@um.mielec.pl

 

www.mielec.pl