Strona główna POWIATY OSP Krzczonowice w systemie KSRG

OSP Krzczonowice w systemie KSRG

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach podczas uroczystego apelu, który odbył się 26 marca otrzymała Akt Włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To szczególne wyróżnienie, które pokazuje wyjątkowe zaangażowanie jednostki oraz jej zasług dla pożarnictwa.

Walne zebranie sprawozdawcze za 2021 rok poprzedził apel. Rozpoczęcie uroczystości rozpoczęło się od przekazania na ręce prezesa Kamila Świątka decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki OSP Krzczonowice do KSRG. Decyzję wręczył st. bryg. Grzegorz Rajca – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Gratulacje na ręce prezesa złożyli również Leszek Kopeć – burmistrz miasta i gminy Staszów, st. bryg. Rafał Gajewicz – Komendant Powiatowy PSP w Staszowie oraz Grzegorz Kwietniewski – Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Staszowie.

– To wyróżnienie, które dzisiaj otrzymaliście jest nie tylko ogromną nobilitacją, ale także zwieńczeniem ciężkiej pracy oraz lat starań – zwrócił się do strażaków-ochotników z Krzczonowic burmistrz Leszek Kopeć. – Serdecznie Wam gratuluję włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To również ogromna duma dla całej gminy Staszów. Wasze zaangażowanie oraz determinacja w niesieniu pomocy mieszkańcom zasługują na wyrazy uznania oraz to wyróżnienie – podsumował włodarz.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

staszow.pl